Jobbe og bo i Hedmark - Innlandet fylke

Jobbe og bo i Hedmark - Innlandet fylke

Hedmark er en del av Innlandet fylke. Bli kjent med steder og jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Masse god informasjon får du her.

Hedmark var et eget fylke, men i forbindelse med fylkessammenslåingen i 2020 ble Hedmark slått sammen med Oppland og ble en del av Innlandet fylke. Det tidligere fylket utgjorde nordøstre del av Østlandet, mellom Trøndelag i nord, Akershus i sør, Oppland i vest og med grense mot Dalarna og Värmland i Sverige i øst. Hedmark og Innlandet er eneste fylke i Norge som ikke har kystlinje.

Tradisjonelt blir Hedmark delt i tre hovedområder: Hedmarken som inkludere flatbygdene på østsiden av Mjøsa. Østerdalen som utgjør Glommas dalføre med sidedaler nord for Elverum, inkludert Trysil og Engerdal. Til slutt Glåmdalen som består av Solør, Odal og Vinger, og utgjør Glommas dalføre med sidedaler sør for Elverum og Eidskog lengst sørøst.