Jobbe og bo i Telemark. Alt du trenger å vite

Jobbe og bo i Telemark. Alt du trenger å vite

Ønsker du å jobbe og bo i Telemark? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Telemark

Telemark strekker seg fra Skagerrak til Hardangervidda, og danner en overgang mellom Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Kjennetegnet til Telemark er stor naturgeografisk og kulturell variasjon. Øvre Telemark, består av fjell, daler og innsjøer, og har flere kulturminner fra middelalderen enn noen annen region i Norge. De flatere områdene ved kysten var tradisjonelt kjennetegnet av sjøfart og handel, og har vært Norges viktigste industriregion siden 1500-tallet. Telemark har vært sentral i norsk folkemusikk, bunadbevegelsen og fremveksten av moderne skisport, og har gitt navn til skisporten Telemarkskjøring.

Fra 1. januar 2020 ble Vestfold og Telemark slått sammen til ett fylke. Fylket består av de to tidligere selvstendige fylkene, selv om drøyt 87 % av fylkets areal utgjøres av landskapet Telemark. Vestfold og Telemark grenser til Viken i nord og øst, Agder i sør, Vestland i vest og Rogaland i sørvest. Hovedsete for fylkeskommunen og største tettsted er Skien.

  • Hydroparken på Notodden - Foto: Getty Images

    Hydroparken på Notodden - Foto: Getty Images

Hjørnesteinsbedrifter i Telemark

Telemark har fra tiden rundt reformasjonen på 1500-tallet på grunn av sin geologi, hatt gruvedrift. Sammen med god tilgang på vannkraft, førte det til etablering av industri.

Industriarven Rjukan – Notodden blir ofte referert til som den andre industrielle revolusjon og er i dag på UNESCOs verdensarvliste. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte verdens matvareproduksjon, og ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år.

Norsk Hydros etablering i 1906 startet industrieventyret til Norge og det hele begynte på Rjukan og Notodden. Telemark er i dag fortsatt et av landets viktigste industrifylker.