Jobbe og bo i Trøndelag

Jobbe og bo i Trøndelag

Ønsker du å jobbe og bo i Trøndelag? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Trøndelag fylke

Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter sammenslåingen av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i 2018. Det bor i underkant av 470 000 innbyggere i fylket, og mesteparten av befolkningen bor langs Trondheimsfjorden og de seks kommunene på aksen Orkland-Stjørdal, samt videre til Steinkjer.

Etter kommunereformen trådte i kraft i 2020 består Trøndelag av 38 kommuner. Det ble dannet ni nye eller utvidede kommuner: Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Åfjord, Ørland, Trondheim, Orkland, Hitra og Heim.

Trøndelag er det tradisjonelle kjerneområdet for den sørsamiske befolkningen i Norge, sammen med Helgeland, Engerdal og Nordmøre.