Jobbe og bo i Asker og Bærum. Alt du trenger å vite

Jobbe og bo i Asker og Bærum. Alt du trenger å vite

Ønsker du å jobbe og bo i Asker eller Bærum? Bli kjent med stedene, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Asker og Bærum kommune

  • Asker

    Asker er en kommune i Viken fylke, med ca 94 000 innbyggere. Det gjør kommunen til Norges 8. største kommune. Asker kommune utgjør Ytre vest delregion i Stor-Oslo, og grenser mot Drammen og Lier i vest, Bærum i nordøst og Indre Oslofjord i øst. Fra 2020 omfattet kommunen også de tidligere kommunene Røyken og Hurum.

  • Bærum

    Bærum er en kommune i Viken fylke – fylkets mest folkerike kommune, med 127 000 innbyggere, som utgjør10 prosent av befolkningen i Viken fylke. Kommunen grenser til Asker og Lier i sørvest, Hole og Ringerike i nordvest, Oslo i nordøst og Oslofjorden og Nesodden i sørøst. Bærum utgjør Indre vest delregion i Stor-Oslo i Osloregionen, og er del av Akershus Vest næringsregion sammen med Asker.