Jobbe og bo i Møre og Romsdal. Alt du trenger å vite

Jobbe og bo i Møre og Romsdal. Alt du trenger å vite

Ønsker du å jobbe og bo i Møre og Romsdal? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Møre og Romsdal fylke

Møre og Romsdal er et fylke som både hører til Midt-Norge, og landsdelen Vestlandet. Det er fra naturens side delt av fjorder og fjell, kontrastfylt landskap og spektakulære attraksjoner. Fylket grenser mot Trøndelag i nordøst, mot Innlandet i sørøst, Vestland i sør og Norskehavet i nordvest.

Ålesund er fylkets største by, Kristiansund er oljebyen i Møre og Romsdal og Molde er sete for fylkesadministrasjonen. Ulsteinvik, Fosnavåg og Åndalsnes er de yngste byene i fylket.

Distrikter i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har tre distrikter, som tilhører den tidligere fogdinndelingen; Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Fordelt på de tre distriktene består fylket av 26 kommuner: 13 på Sunnmøre, fem i Romsdal og åtte på Nordmøre.

Jobber og hjørnesteinsbedrifter i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er en av Norges mest eksportrettede regioner. Næringslivet består særlig av maritim- og offshore næringer, møbel, petroleum og reiseliv. Sistnevnte er en av de raskest voksende næringene, og det legges stor vekt på utvikling av aktiviteter og opplevelser. Med turistmagneter som Geiranger, Trollstigen og Atlanterhavsvegen, trekker Møre og Romsdal til seg reisende fra hele verden. Reiseliv er den næringen som er forventet å vokse mest i årene som kommer.

Hjørnesteinsbedrifter innen maritime og marine næringer er i hovedsak lokalisert i de ytre delene av fylket, på Sunnmøre. Møre og Romsdal er et stort fiskerifylke med betydelig fiskeforedlingsindustri, for eksempel innen klippfisk. Rundt 90 prosent av den norske klippfiskeksporten er foredlet i Ålesundsregionen. Møre og Romsdal er også nasjonalt tyngdepunkt innen den raskt voksende biomarine næringen.

Møre og Romsdal har flere nasjonalt store aktører og hjørnesteinsbedrifter innen prosessindustri, stein og bergverk, bl.a. Hydro Sunndal. Metallverket er et av Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Det finst også prosessbedrifter i Surnadal, Gjemnes og på Averøy.

Petroleumsnæringen har stor basevirksomhet i og rundt Kristiansund, og et stort innslag av oljeservicebedrifter fordelt over hele fylket. I tillegg har lokal skaperkraft i fylket gitt opphav til hjørnesteinsbedrifter innen tekstil, møbel, elektronikk og anleggsmaskiner. Møre og Romsdal er et kraftsenter for norsk møbelnæring, med ca. 40 prosent av de ansatte i møbelindustrien i Norge lokalisert her.