Jobbe og bo i Ørland

Jobbe og bo i Ørland

Ønsker du å jobbe og bo i Ørland? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Ørland er en kommune i Trøndelag. Som en del av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble Bjugn og Ørland slått sammen til Ørland kommune, med administrasjonssenter i tettstedet Bjugn.

Ørland blir kalt «Porten til Trøndelag» og ligger ytterst mot havet på Fosenhalvøya i Trøndelag, nord for innløpet til Trondheimsfjorden. Her finner du et usedvanlig rikt fugleliv og Trøndelags eneste nasjonale våtmarkssenter.

Austrått er en herregård i Ørland, beliggende ved Trondheimsfjordens munning. Det er en av Trøndelags historisk mest berømte storgårder, og har siden tidlig middelalder vært setegård for flere sentrale personer i norsk historie.

Fylkesveg 710 går gjennom Ørland kommune, og fra Brekstad er det hurtigbåtforbindelse til Hitra, Kristiansund og Trondheim.

Ørland sivile lufthavn har direkterute til Gardermoen.

 • Bo i Ørland

  Ørland kommune har ca. 10 000 innbyggere, hvor Bjugn og Brekstad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked.

  Det siste tiåret, etter at hovedbasen for Luftforsvaret i 2012 ble flyttet til Ørland hovedflystasjon, har folketallet i kommunen hatt en jevn vekst.

  Ønsker du å bo i Ørland? Her finner du både rekkehus, enebolig og leiligheter. Du kan velge å bo sentralt på Brekstad, som har bystatus og er regionalt handelssenter, eller i Bjugn.

  Det er også mindre småsteder som er attraktivt å bo som Lysøysund, Uthaug, Høybakken og Opphaug, samt er det også mulig å leve øylivet på Kråkvåg, Tarva og Storfosna.

 • Jobbe i Ørland

  I 2012 ble Ørland hovedflystasjon valgt til hovedbase for Luftforsvaret, og i dag utgjør Ørland hovedflystasjon den største arbeidsgiveren i kommunen.

  Ørland hovedflystasjon er en militær flyplass med tilhørende anlegg og hovedbase for jagerfly og helikoptre, samt NATOs NAEW-fly i Norge.

  Jordbruk er en viktig næring i Ørland både med husdyrhold, korndyrking og produksjon av kortreist mat. Fisket er sterkt redusert, men oppdrett av fisk og skjell er blitt en betydelig næring.

  Andre viktige næringer i kommunene er næringsmiddel- og trevareindustri, samt offshore-rettet industri.

  Den største industribedriften er Mascot Høie som er dyne- og sengetøy-produksjon. Bjugn og Ørland utgjør et samlet arbeidsmarked, med utstrakt pendling over kommunegrensen.