Jobb og bo i Namsos

Jobb og bo i Namsos

Ønsker du å jobbe og bo i Namsos? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Namsos er en bykommune i Namdalen i Trøndelag. Som en del av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble Fosnes og Namdalseid slått sammen til Namsos kommune. Kommunens nordgrense ligger mot havområdet Folda, i øst grenser Namsos til Overhalla, i sør til Steinkjer, og i sørvest til Åfjord.

Namsos sentrum ligger ved Namsens utløp i Namsfjorden. Namsen er Trøndelags største elv, og en av Norges største lakseelver.

Fylkesvei 17, Kystriksveien, går gjennom hele kommunen fra grensen til Steinkjer i sør, gjennom Namdalseid til Namsos sentrum. Derfra går den videre nordøstover gjennom Overhalla, og herfra går fylkesvei 760 til E6 i Grong. Namsos lufthavn er en kortbaneflyplass som ligger fire kilometer øst for bysenteret, og har ruter til/fra Trondheim, Røyrvik og Oslo.

 • Bo i Namsos

  Namsos kommune har over 15 000 innbyggere, og over halvparten bor i tettstedet Namsos, særlig østover langs Namsen.

  Byen har en spesiell byhistorie med et stort musikk- og kulturliv som har fostret artister som blant annet Stein Ingebrigtsen, Åge Aleksandersen og DDE.

  Ønsker du å bo i Namsos? Her vil du bo midt i en region som strekker seg fra nasjonalpark med praktfulle fjell og vidder til sørlandsk kyst. Byen passer godt for familier med flere grunnskoler og videregående skole. Nord universitet har avdelinger i Namsos med sykepleier-, vernepleier og farmasiutdanning.

 • Jobb i Namsos

  Namsos by har en lang historie som utskipningshavn for tømmer, trelast og sagbruksdrift, helt tilbake til midten av 1800-tallet.

  I dag har andre industrigrener fått økende betydning, hvorav den største er næringsmiddelindustrien med blant annet meieribedriftene Synnøve Finden og Gilde Norsk Kjøtt.

  Trevareindustri, verkstedindustri og grafisk produksjon er også sentrale næringer.

  De siste årene har servicenæringen vokst til å betjene hele Namdalen, og sysselsettingen i kommunen er størst innen varehandel og samferdsel, samt helse- og sosialtjenester. På Spillumstranda finner du et forretnings- kontor- og industriområde.

  Jord- og skogbruket er betydelig i kommunen, hvor storfehold og skogbruk er viktigste driftsform. Hovedkontoret til Statskog SF ligger i Namsos.