Jobb og bo i Steinkjer

Jobb og bo i Steinkjer

Ønsker du å jobbe og bo i Steinkjer? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Steinkjer er en bykommune i Trøndelag fylke, og byens sentrum ligger innerst i Trondheimsfjorden . Som en del av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble Verran slått sammen til Steinkjer kommune. Kommunen grenser til Namsos i nordvest, Overhalla i nord, Snåsa i nordøst og øst, Verdal og Inderøy i sør og Åfjord i vest.

Kommunen har et stort areal som inkluderer mange bygder, og småbyen Steinkjer omtales ofte som bygdenes by.

Det er god forbindelse fra Steinkjer til distriktene rundt og landet for øvrig. Nordlandsbanen og E6 går gjennom kommunen, og Steinkjer er endestasjon for lokaltogforbindelsen Trønderbanen til Trondheim. Sistnevnte har en viktig funksjon for lengre pendlerreiser. Det er knapt 90 km fra Steinkjer sentrum til Trondheim lufthavn Værnes og 120 km til Trondheim.

 • Bo i Steinkjer

  Ønsker du å bo i Steinkjer? Her finner du boligområder med både enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse og byen er omkranset av flotte naturområder. Befolkningen i kommunen har hatt en jevn vekst de siste årene, og halvparten av befolkningen bor i Steinkjer sentrum.

  I Steinkjer er det kort avstand mellom bysentrum og flotte friluftsområder – både på fjellet og ved fjorden.

  Byen har et yrende kulturliv og lange handelstradisjoner, med stort kjøpesenter og små nisjebutikker. Her finner du egen bystrand, aktivitetspark, samt et godt tilbud innen idrett og kulturliv med både kulturhus, kino, bibliotek og kultur­skole. Steinkjer har også vært vertskap for Landsskytterstevnet ved flere anledninger.

 • Jobb i Steinkjer

  Steinkjer by ble grunnlagt i 1857 som ladested basert på handel med trelast og jordbruksprodukter. I dag er Steinkjer først og fremst en administrasjonsby, blant annet som Trøndelag fylkes administrasjonssentrum. Byen er også en betydelig handelsby og sysselsettingen er størst innen varehandel og samferdsel.

  Steinkjer er en av landets største jord- og skogbrukskommuner med mange store bruk og særlig stor produksjon av korn og melk. I kombinasjon med næringsmiddel- og trevareindustri står disse for en betydelig del av sysselsettingen i kommunen.

  Steinkjer har også en allsidig industri- og håndverksvirksomhet med blant annet transformatorfabrikk og husfabrikk.