Jobb og bo i Stjørdal

Jobb og bo i Stjørdal

Ønsker du å jobbe og bo i Stjørdal? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Stjørdal er en kommune i Trøndelag og ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden. Kommunen grenser i vest til Malvik, i sør til Selbu, i øst til Meråker, i nord til Levanger og i nord-vest til Frosta.

I Stjørdal finner du Norges eldste bygning, Værnes kirke, som fremdeles er i bruk. Steinvikholm var en festning på en holme i Åsenfjorden i Stjørdal kommune. Den ble anlagt av erkebiskop Olav Engelbrektsson i 1520-årene, og ruinene er utgravd i nyere tid.

Det er enkelt å pendle til og fra kommunen. Stjørdal er et trafikknutepunkt med Trondheim lufthavn Værnes og krysset mellom E6 og E14. I tillegg finner du jernbanestrekningene Nordlandsbanen og Meråkerbanen. E6 og Nordlandsbanen går gjennom Stjørdal i nord–sør-retning, og fra Trondheim går Meråkerbanen.

 • Bo i Stjørdal

  Stjørdal kommune har ca. 15.000 innbyggere og er fylkets nest største tettsted utenom Trondheim. Spesielt det siste tiåret har kommunen hatt en vekst i folketallet, noe som skyldes vekst og satsing på arbeidsplasser i kommunen.

  Av den grunn er det attraktivt å bo i Stjørdal. Bosetningen er relativt tett i de lavere deler av kommunen, og består for det meste av eneboliger og rekkehus.

  I kommunesenteret ligger kulturhuset Kimen med bibliotek, kulturskole, kinoer, arrangementsaler og Stjørdal kirke. Stjørdal satser på å være Arrangementsby 1 og har arrangert både VM-runde i rallycross, og hvert år har Opera Trøndelag og Hell Music Festival oppsetninger og festivaler her.

 • Jobb i Stjørdal

  Ønsker du å jobbe i Stjørdal? Kommunen er et sentrum for varehandel og transport. Den viktigste bransjen er verkstedindustri, blant annet Nobø Electro AS med produksjon av mineralske produkter (Glava).

  Andre viktige næringer i Stjørdal er olje- og gassteknologi, Forsvarets virksomhet, kurs og konferanse, samt bygg og anlegg. Du finner Equinors driftsadministrasjon for Norskehavet i Stjørdal, og Nord universitet har studiested for trafikkfag og videreutdanning.

  Stjørdal er også en av Trøndelags største jordbruksbygder med betydelig korn- og potetdyrking, melke- og kjøttproduksjon samt skogbruk.