Jobb og bo i Stjørdal

Jobb og bo i Stjørdal

Ønsker du å jobbe og bo i Stjørdal? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Publisert 6. april 2022 kl. 11.02

Stjørdal er en kommune i Trøndelag og ligger øst for Trondheim, innerst i Stjørdalsfjorden. Kommunen grenser i vest til Malvik, i sør til Selbu, i øst til Meråker, i nord til Levanger og i nord-vest til Frosta.

I Stjørdal finner du Norges eldste bygning, Værnes kirke, som fremdeles er i bruk. Steinvikholm var en festning på en holme i Åsenfjorden i Stjørdal kommune. Den ble anlagt av erkebiskop Olav Engelbrektsson i 1520-årene, og ruinene er utgravd i nyere tid.

Det er enkelt å pendle til og fra kommunen. Stjørdal er et trafikknutepunkt med Trondheim lufthavn Værnes og krysset mellom E6 og E14. I tillegg finner du jernbanestrekningene Nordlandsbanen og Meråkerbanen. E6 og Nordlandsbanen går gjennom Stjørdal i nord–sør-retning, og fra Trondheim går Meråkerbanen.