Jobbe og bo i Nordland

Jobbe og bo i Nordland

Bli kjent med Nordland fylke, områdene Helgeland og Lofoten. Hvilke jobbmuligheter finnes, kollektivtransport og pendling. Hva med bosetting, skoler, barnehager og fritid. Her får du masse nyttig informasjon.

Om Nordland

Nordland er et fylke som strekker seg ca. 500 kilometer fra grensen mot Trøndelag fylke i sør til grensen mot Troms og Finnmark fylke i nord. Fylket har kyststripe mot Norskehavet og Atlanterhavet i vest og grenser mot Sverige i øst, og polarsirkelen går gjennom fylket.

Nordland består av fem hoveddeler; Helgeland sør for Saltfjellet, Salten videre nordover til Tysfjorden, Ofoten rundt Ofotfjorden og øyrikene Lofoten og Vesterålen i nordvest. Det er 41 kommuner i fylket, hvorav kommunene Bodø og Narvik er de største.

De fem største tettstedene i fylket er Bodø, Mo i Rana, Narvik, Mosjøen og Fauske.

  • Fiskeoljefabrikk i havna i Bodø, Nordland - Foto: Getty Images

    Fiskeoljefabrikk i havna i Bodø, Nordland - Foto: Getty Images

Næringsliv i Nordland

Jordbruket i Nordland står fortsatt sentralt flere steder, og noen av de beste jordbruksområdene finnes på Sør-Helgeland. Her er husdyrhold det viktigste, først og fremst storfe og sau. Fylket har ingen treforedlingsindustri, men sagbruk og trebearbeidende industri blant annet Nesbruket ved Mosjøen og trevareindustri i Grane og Hattfjelldal.

Tidligere var yrkeskombinasjonen jordbruk/hjemmefiske med deltakelse i Lofotfisket om vinteren den viktigste næringsvei i kyststedene. I dag er antall fiskere betydelig redusert, samtidig som fiske er blitt hovedyrke for en stadig større del av fiskerne.

Nordland er det fylket i landet med flest fiskere, og er landets viktigste fylke etter verdien av fisk tatt inn ved oppdrettsanleggene. Norsk-arktisk torsk er det viktigste fiskearten, og i denne sammenheng er Lofotfisket i januar–april det viktigste. Fisket er av særlig betydning i Lofoten, Vesterålen og stedvis på Helgeland, og skaper en rekke arbeidsplasser på land, blant annet ved produksjon av tørrfisk, frossenfisk, produksjon av fiskefilet og fiskemat, sildolje og sildemel.

Rana er den største industrikommunen, likeledes Vefsn og Bodø er betydelige industrikommuner.

Narvik er viktig som lagringssted og utskipningshavn for jernmalm fra de nordsvenske malmgruvene. Det er tre bransjer som dominerer innen industri og bergverk; produksjon av nærings- og nytelsesmidler, særlig fiskeforedling, verkstedindustri og produksjon av metaller.

Viktigst innen verkstedindustrien er maskin- og metallvareindustrien, med Mosjøen Aluminiumsverk og Elkem ASA Salten Verk i Sørfold. Innen næringsmiddelindustrien merkes særlig Vesteraalens AS i Sortland, med blant annet hermetikkindustri og produksjon av fiskeoljer.

  • Bulkskip i Narvik havn, Nordland - Foto: Getty Images

    Bulkskip i Narvik havn, Nordland - Foto: Getty Images