Jobbe og bo i Lofoten - Nordland fylke

Jobbe og bo i Lofoten - Nordland fylke

Lofoten er ikke bare en attraktiv turistdestinasjon, men også et fantastisk sted å jobbe og bo. Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, skoler, barnehager og fritid. Mye nyttig informasjon får du her!

Om Lofoten

Lofoten er en øyrekke langs Vestfjordens nordside i Nordland fylke. Den strekker seg fra Skomvær utenfor Røst i sørvest til Raftsundet i nordøst. Øyene er til dels tett bebodde, hvor den største øya er Austvågøya, etterfulgt av Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya og Moskenesøya.

I tillegg hører en del mindre øyer til Lofoten, som Stormolla, Skrova og Henningsvær. Nord for Lofoten ligger øydistriktet Vesterålen. Lofoten består av de seks kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, samt de deler av Hadsel som ligger på Austvågøy. Det bor over 24 600 innbyggere i Lofoten.

Kommunikasjonsnettet i Lofoten deles i to, der Værøy og Røst for det meste er knyttet til Bodø med båt- og helikopterrute.

Fra Svolvær går det bilferge over Vestfjorden til Hamarøy og fylkesvei 81 går videre herfra til E6. Europavei 10 knytter Lofoten fergefritt sammen fra Å på Moskenesøya til E6 i Bjerkvik ved Narvik. Fra Moskenes går det bilferge til Bodø. Hurtigruten Bergen–Kirkenes anløper i Stamsund og Svolvær. Lofoten er tilknyttet kortbaneflyplasser i Svolvær, Leknes og på Røst.