Forsvaret

En jobb i Forsvaret betyr mange muligheter og spennende utfordringer. Forsvaret har over 5000 sivile og 12000 militære stillinger, med alt i fra økonomer, samfunnsvitere IKT-personell og ingeniører.

Noen av våre medarbeidere

Jobben er variert, og jeg får mye ansvar.
Marianne Frøseth
Avionikktekniker

– Min jobb er å holde NH90 i lufta. Jeg jobber med elektronikk og digitale systemer. Det går ut på å vedlikeholde og klaLes mer

Interessante utfordringer som jeg aldri ville ha fått i det sivile.
Fredrik S. Thorn
Lege, spesialist i allmennmedisin

‒ Arbeidet er innen medisinsk informasjonsinnsamling fra de områdene vi skal sende eller har personell. Vi vurderer mediLes mer

Jobben er så mye større enn meg selv.
Gry Helene Bergheim Dolva
Kaptein og systemoffiser

– Jeg har en veldig variert jobb. Jeg jobber ved et såkalt anker, som vil si at jeg bidrar med driften av mobile kommuniLes mer

Ledige stillinger

Etterretningstjenesten søker en dyktig og engasjert renholder med fagbrev

Etterretningstjenesten søker overingeniør innen teknisk drift - VVS

Etterretningstjenesten søker rådgiver til regnskapskontor

Timeengasjerte sesjonsleger

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Fagarbeider 1.kokk - Høybuktmoen

Operasjonsstøtteavdeling

Seniorrådgiver teknisk konfigurasjonsstyring og arkitektur

CYFOR cybertjenester og -operasjoner

Avdelingsbioingeniør

Forsvarets sanitet

Rådgiver datakonvertering og migrering

CYFOR cybertjenester og -operasjoner

Innkjøper Oslo (vikariat)

Cyberforsvaret

Seniorkonsulent - avtaleforvalter (midlertidig)

Hæren

Økonomisjef

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Fagarbeider - kokk Porsangmoen

HV-17 Finnmark HV-distrikt

Seniorrådgiver - Forsvarsstaben/styringsavdelingen

Tverlandet

CAX-rådgiver

Forsvarets operative hovedkvarter

Brannmester Materiell Haakonsvern orlogsstasjon

Sjøforsvaret

Brannmester Øving Haakonsvern orlogsstasjon

Sjøforsvaret

Tverlandet

EBA-koordinator

Forsvarets operative hovedkvarter

Seniorkonsulent HR (midlertidig)

Forsvarets operative hovedkvarter

Prosjektmedarbeider foto-/bildearkiv (midlertidig)

Forsvarets museer

Prosjektmedarbeider magasin (midlertidig)

Forsvarets museer

Avdelingsingeniør

Cyberforsvaret

Totalprosjektkoordinator for investeringsprosjekter

Cyberforsvaret

Lillehammer

Kokk

Cyberforsvaret

Rådgiver virksomhetsarkitektur

Cyberforsvaret

Bedriftslege/bedriftsoverlege - Bardufoss

Operasjonsstøtteavdeling

Avdelingssykepleier - Høybuktmoen- Operasjonsstøtteavdeling

Operasjonsstøtteavdeling

Økonomikonsulent - Bardufoss

Operasjonsstøtteavdeling

Førstekonsulent IKT

Hærens våpenskole

Assisterende G-4 Materiell (midlertidig)

HV-17 Finnmark HV-distrikt

Førstekonsulent innkjøper i Heimevernet

HVST Heimevernsstaben

Elverum

Innkjøper

HVST Heimevernsstaben

Innkjøpsplanlegger ved Heimevernsdistrikt 17.

HV-17 Finnmark HV-distrikt

Teamleder lønnsteam

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Bedriftssykepleier (vikariat) ved Forsvarets Bedriftshelsetjeneste Indre Østland

Operasjonsstøtteavdeling

Fagarbeider - 1.kokk Linderud

Forsvaret - Operasjonsstøtteavdeling