2579 følgere

Forsvaret

En jobb i Forsvaret betyr nye muligheter og spennende utfordringer. Men også noe mer. Mange av våre ansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet for å bevare alt vi har. Og alt vi er.

Noen av våre medarbeidere

Jobben er variert, og jeg får mye ansvar.
Marianne Frøseth
Avionikktekniker

– Min jobb er å holde NH90 i lufta. Jeg jobber med elektronikk og digitale systemer. Det går ut på å vedlikeholde og klaLes mer

Interessante utfordringer som jeg aldri ville ha fått i det sivile.
Fredrik S. Thorn
Lege, spesialist i allmennmedisin

‒ Arbeidet er innen medisinsk informasjonsinnsamling fra de områdene vi skal sende eller har personell. Vi vurderer mediLes mer

Jobben er så mye større enn meg selv.
Gry Helene Bergheim Dolva
Kaptein og systemoffiser

– Jeg har en veldig variert jobb. Jeg jobber ved et såkalt anker, som vil si at jeg bidrar med driften av mobile kommuniLes mer

Ledige stillinger

2579 følgere

Tverlandet

Kryptoforvalter

Forsvaret - Cyberforsvaret

Mester ved Setermoen tekniske verksted

Forsvaret - Operasjonsstøtteavdeling

Analytikere internasjonal terrorisme

Etterretningstjenesten

Prosjektstilling som førstekonsulent for avlønning til Heimevernet

Forsvaret - Forsvarets personell- og vernepliktssenter

2 prosjektstillinger som saksbehandler for avlønning til Heimevernet

Forsvaret - Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Saksbehandler i førstegangstjenesteseksjonen (vikariat)

Forsvaret - Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Innkjøpskonsulent

Forsvaret - Kystvakten

Sortland

Kokk

Forsvaret - Kystvakten

IKT-prosjektleder

Etterretningstjenesten

Saksbehandler ved styrkedisponeringsseksjonen (vikariat)

Forsvaret - Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Fagarbeider kokk (midlertidig)

Forsvaret - HV-12 Trøndelag HV-distrikt

Kokk (midlertidig)

Forsvaret - HV-12 Trøndelag HV-distrikt

Kategorisjef støttekategorier (underdirektør)

Forsvaret - Strategiske avtaler

Prosjektleder IKT

Etterretningstjenesten

Avdelingssykepleier på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Ingeniør EDB og radionavigasjon (midlertidig) på Jan Mayen

Forsvaret - Cyberforsvaret

Driftsleder på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Kategorisjef felleskategorier (underdirektør)

Forsvaret - Strategiske avtaler

Avdelingsingeniør - sjefstekniker (midlertidig) på Jan Mayen

Forsvaret - Cyberforsvaret

Merkantile saksbehandlere (rådgiver)

Forsvaret - Strategiske avtaler

Kjøkkensjef på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Førstekokk på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Assisterende kjøkkensjef på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Maskinist på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

To ledige stillinger innenfor investeringsplanlegging/-støtte

Etterretningstjenesten

Mekaniker - bilmekaniker på Jan Mayen (midlertidig)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Lege i spesialisering

Forsvaret - Brigade Nord

Overingeniør/ senioringeniør til penetration testing ( pentester)

Etterretningstjenesten

Sjef kunnskapssenter (underdirektør) Forsvarets Logistikkorganisasjon

Forsvaret - Strategiske avtaler

Overingeniør teknisk drift

Forsvaret - Cyberforsvaret

Planlegger Satcom

Forsvaret - Cyberforsvaret

Lege (Medical Advisor)

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Marinelege Kystvakt (Offiser)

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Marinelege Fregatt (Offiser)

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Marinelege (Offiser) Haakonsvern

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Systemingeniør IT

Forsvaret - Cyberforsvaret

Lege (Offiser) Harald Haarfagre

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Underdirektør ved Regelverksenheten

Forsvaret - Forsvarets fellestjenester

Avdelingslege (Offiser) Harald Haarfagre

Forsvaret - Sjøforsvarets sanitet

Sikkerhetskonsulent (Førstekonsulent)

Forsvaret - Cyberforsvaret

Etterretningstjenesten søker erfaren rådgiver innen objektsikkerhet med prosjektlederkompetanse

Etterretningstjenesten

Etterretningstjenesten søker rådgiver/systemforvalter for arkivsystem

Etterretningstjenesten

Drift av søketeknologi

Etterretningstjenesten