Illustrasjon av en trivelig stue

Utleiebolig? Sjekk disse skattereglene

Dette må du vite før du leier ut.

Publisert 30. september 2019 kl. 15.16

Stadig flere nordmenn benytter seg av muligheten til å tjene penger på å leie ut bolig. Vi ser at antall utleieboliger på FINN har vært i kontinuerlig vekst de siste årene, og det er særlig i de store byene, som Oslo, Bergen, Trondheim etc, at de fleste utleieboligene er. Det er også her etterspørselen er høyest. Tall fra FINN viser at 85 prosent av de som vil leie ut bolig på FINN er privatpersoner. Vi nordmenn elsker med andre ord å leie ut, sier produktdirektør i FINN eiendom, Jørgen Hellestveit.

Før man leier ut er det imidlertid viktig at man setter seg inn i hvilke skatteregler som gjelder for sin utleiebolig. Ifølge forbrukerøkonom Cecile Tvetenstand i Danske Bank er det viktigste skillet for privatpersoner om man leier ut en del av sin egen bolig, eller en separat bolig (sekundærbolig):

Her finner du boligutleie i Enebolig.

Utleie av leilighet i egen bolig

Utleie av sekundærbolig

På en sekundærbolig skatter man i utgangspunktet 22% (dagens kapitalskatt) på alle leieinntektene, men du kan trekke fra de faktiske utgiftene du har tilknyttet til en utleiebolig. Eksempler på slike utgifter er felleskostnader om det er en leilighet, kostnader til vedlikehold, forsikringer, eiendomsskatt og kommunale avgifter etc.

Ser du etter utleiebolig med lademuligheter?

Slik sikrer du et ryddig leieforhold

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank anbefaler at man alltid benytter seg av en skriftlig kontrakt og oppretter en egen depositumskonto, dersom man skal leie ut bolig. På nettet finnes det flere gode utleiemaler. Huseiernes landsforening har blant annet gratis maler på kontrakter du kan benytte deg av dersom du skal leie ut bolig . Husk å sikre deg med minimum tre måneders depositum. Er du usikker på om du ønsker å håndtere utleien selv finnes det utleiemeglere som kan bistå. Det finnes også flere aktører som har kommet med forsikringer det er mulig å tegne med tanke på for eksempel å få hjelp til å kreve inn husleie, sier hun.

FINN tilbyr digital leiekontrakt

Via FINN kan utleiere og leietakere benytte seg av FINNs digitale leiekontrakt. Gratistjenesten er utviklet i samarbeid med Forbrukerrådet, for å gjøre leieprosessen enkel og trygg for begge parter.

Dette bør du sjekke før du leier ut bolig (kilde Huseierne.no):

 1. Sjekk alltid referanser.
 2. Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling enten som depositum som settes på sperret konto i banken, eller som garanti.
 3. Dersom du ønsker å ha kontroll over når et leieforhold skal opphøre, må du leie ut tidsbestemt. Det må i tillegg fremgå av leieavtalen at den ikke kan sies opp i avtaletiden.
 4. Minstetiden for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.
 5. Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen særlig grunn, for eksempel at du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid. Dette må du gjøre leier skriftlig oppmerksom på før avtale inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går et leieforhold over til å bli oppsigelig, med fullt oppsigelsesvern for leieren.
 6. Er det uten betydning for deg hvor lenge et leieforhold varer, kan du leie ut tidsubestemt. Da kan begge parter si opp avtalen. Husk at leier har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier.
 7. Skal du leie ut din egen bolig ved midlertidig fravær på inntil fem år, har leier ikke oppsigelsesvern. Da kan du si opp leieavtalen uten at leier kan protestere.
 8. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten. Da kan du søke namsmyndighetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.
 9. Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.
 10. Leieren har en utstrakt rett til å fremleie når vedkommende selv bor i boligen. Utleier kan stort sett bare nekte hvis det er noe å innvende på fremleiers personlige forhold.
 11. Både utleier og leier bør sette seg inn i reglene for utleie. Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt.

Boliger til utleie i Oslo & Akershus

Se flere på FINN.no