Nærmer oss toppen i arbeidsmarkedet

- Nærmer oss toppen i arbeidsmarkedet

Veksten i antall utlyste stillinger på FINN jobb var på tre prosent i 2019. Privat sektor flater ut, men offentlig sektor vokser fortsatt. Jobbanalytiker mener vi nærmer oss en topp.

Stillingsmarkedet som helhet opplevde en oppgang på tre prosent i 2019. Det er en utflating fra 2018, som hadde en åtte prosents vekst. Det er god temperatur i norsk økonomi, med lav arbeidsledighet og høy kapasitetsutnyttelse. Vi har i flere år hatt vekst år over år, og våre tall for 2019 kan tyde på at vi nærmer oss en konjunkturtopp, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.

Privat sektor hadde omtrent det samme antallet stillinger utlyst i 2019 som i 2018, mot en vekst på fem prosent året før. Offentlig sektor fortsatte derimot økningen også i 2019 og hadde en økning i stillingsmarkedet på 13 prosent. Dette er likevel noe lavere vekst enn i 2018, da stillingsmarkedet i offentlig sektor vokste med 19 prosent. Tallene og veksten i 2019 er ikke ulik de mønstrene vi så ved forrige konjunkturtopp. Det er likevel vekst og foreløpig gode utsikter for norsk økonomi, avslutter Ringvold.

  • Stillingsutlysninger på FINN jobb i 2019

    Stillingsutlysninger på FINN jobb i 2019

Les mer om: