Fortsatt råvaredrevet økonomi

Fortsatt råvaredrevet økonomi

De store råvaredrevne bransjene opplever solid vekst, også i 2019. Sjekk hvilke bransjer som vokser mest blant stillingsutlysningene på FINN.

Maritim og offshore opplevde 51 prosent vekst i 2019. Olje og gass fikk en vekst på 25 prosent, mens kraft og energi økte med solide 33 prosent flere stillinger på FINN jobb. Tallene fra 2019 viser at vi fortsatt har en råvaredrevet økonomi, der store bransjer som olje, gass, verftsindustri og sjømat fortsetter å vokse, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb. Olje og gass flater derimot noe ut etter en eventyrlig vekst i 2018.

Olje- og gassektoren har en sunn vekst på toppen av et allerede høyt volum. Samtidig ser vi at veksten avtar noe, og sektoren skal nok ikke opp på et nivå som da oljeprisen var på 110 dollar fatet, sier Ringvold.

Blant de store bransjene opplever bygg og anlegg en tydelig nedgang i 2019. Bransjen faller 14 prosent, mot fire prosent nedgang fra året før. Hypotesen vår er at mindre aktivitet i byggemarkedet og forventning om lavere boligprisvekst, sammen med at flere store infrastrukturprosjekt går mot slutten, gir en nedgang for bygg- og anleggsbransjen. Samtidig er det Bygg- og anlegg med klart flest stillinger ute på FINN, avslutter Ringvold.

  • Graf for "Flest utlyste stillinger"

    Flest utlyste stillinger

Les mer om:

  • Graf for "Størst vekst blant de store bransjene"

    Størst vekst blant de store bransjene