Nå er det full fart i stillingsmarkedet

- Optimismen råder i 2020

Norske næringslivsledere mener at arbeidsmarkedet vil fortsette veksten i 2020, viser nye tall i en undersøkelse fra FINN jobb.

I en undersøkelse Norstat har utført blant norske næringslivsledere på vegne av FINN jobb, mener halvparten av de spurte, 49 prosent, at utsiktene for arbeidsmarkedet er «svært gode» eller «gode». Kun 16 prosent mener utsiktene er usikre. Rundt en tredjedel av de spurte mener arbeidsmarkedet vil forholde seg stabilt.

Les mer om:

Kun én av ti vil få færre ansatte

De norske næringslivslederne ble også spurt om de vil ha flere eller færre ansatte i år enn i fjor. 43 prosent sier de vil få flere ansatte og kun 10 prosent sier de vil få færre.
Undersøkelsen viser at optimismen råder blant norske næringslivsledere. Det er god temperatur i norsk økonomi, med lav arbeidsledighet og høy kapasitetsutnyttelse som gir gode utsikter for norsk økonomi, sier jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb, Christopher Ringvold.