Disse fylkene hadde størst vekst i stillingsmarkedet i 2019

Disse fylkene hadde størst vekst i stillingsmarkedet i 2019

Trøndelag og Sogn og Fjordane er fylkene med størst vekst i 2019 sammenlignet med 2018. Dermed skyves oljefylket Rogaland ned fra veksttronen.

Sogn og Fjordane, som nå er innlemmet i Vestland fylke, opplevde en vekst i stillingsmarkedet på 22 prosent sammenlignet med 2018. Det nye storfylket Trøndelag fikk en vekst på 20 prosent. Rogaland, som var fjorårets vekstvinner, fikk en oppgang på 11 prosent sammenlignet med 2018, og får dermed tredjeplassen.

Vi ser at høy vekst i offentlig sektor trekker Sogn og Fjordane og Trøndelag opp i 2019. Samtidig har disse to fylkene en vekst i bygg- og anleggsbransjen – en bransje som på landsbasis har en nedgang, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.

Oppland og Nordland, med henholdsvis nedgang på ti og åtte prosent, er fylkene som opplevde størst nedgang i 2019. Vestfold ble fylket med tredje størst nedgang, med syv prosent sammenlignet med 2018. I nedgangsfylkene ser vi det samme bildet, bare med motsatt fortegn. De har en flat utvikling i offentlig sektor, og en større nedgang i bygg- og anleggsbransjen enn landet for øvrig, avslutter Ringvold.

  • Graf av "Fylker med størst vekst"

    Fylker med størst vekst

Les mer om:

  • Graf av "Fylker med størst nedgang"

    Fylker med størst nedgang