Disse jobbrettighetene bør du kjenne til

Disse jobbrettighetene bør du kjenne til

Å bli ansatt i ny jobb kan være en forvirrende prosess, spesielt for ferske arbeidstakere. Uerfarne jobbsøkere kan fort overse viktige rettigheter fordi de ikke vet om dem, sier advokat Peter Skarbøvig. Han anbefaler alle som skal søke jobb å sette seg inn i de viktigste rettighetene.

Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, forteller at det er mange stillinger ute på FINN nå og at det derfor er gode sjanser for å finne seg en ny jobb, om du er på utkikk. For de som ikke vil lete etter nye stillinger selv, er FINNs CV-database er et godt alternativ. Per i dag er det registrert over 53 000 aktive CV-er hos FINN, sier han.

Å bli ansatt i ny jobb kan imidlertid være en forvirrende prosess, spesielt for ferske arbeidstakere. Uerfarne jobbsøkere kan fort overse viktige rettigheter fordi de ikke vet om dem. Den klart største saksmengden vi mottar i arbeidsrettstvister går på at arbeidstakeren ikke har fått lønn, både for lite lønn, feil lønn eller ikke lønn i det hele tatt. Mange har heller ikke fått feriepenger, manglende overtidsbetalt o.l., sier advokat Peter Skarbøvig i advokatfirmaet Skarbøvig AS. Han anbefaler alle som skal søke jobb å sette seg inn i de viktigste rettighetene, slik at de reduserer risikoen for konflikt med arbeidsgiver senere.

  • - SJEKK RETTIGHETENE DINE: Advokat Peter Skarbøvig anbefaler alle arbeidstakere å lese seg opp på sine rettigheter, før de signerer arbeidskontrakten. Da reduserer de risikoen for senere konflikt.  Foto: Skarbøvig AS)

    - SJEKK RETTIGHETENE DINE: Advokat Peter Skarbøvig anbefaler alle arbeidstakere å lese seg opp på sine rettigheter, før de signerer arbeidskontrakten. Da reduserer de risikoen for senere konflikt. Foto: Skarbøvig AS)

Dette er noen av de viktigste jobbrettighetene du bør kjenne til: