Disse jobbrettighetene bør du kjenne til

Disse jobbrettighetene bør du kjenne til

- Uerfarne jobbsøkere kan fort overse viktige rettigheter fordi de ikke vet om dem, sier advokat Peter Skarbøvig.

Publisert 10. januar 2020 kl. 13.24

FINN.no: Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, forteller at det er mange stillinger ute på FINN nå (se ledige stillinger her!) og at det derfor er gode sjanser for å finne seg en ny jobb, om du er på utkikk.

- For de som ikke vil lete etter nye stillinger selv, er FINNs CV-database er et godt alternativ. Per i dag er det registrert over 53 000 aktive CV-er hos FINN, sier han.

Her kan du se hvilke stillinger som er utlyst på FINN akkurat nå!

LES OGSÅ: Fem tegn på at du bør bytte jobb

Å bli ansatt i ny jobb kan imidlertid være en forvirrende prosess, spesielt for ferske arbeidstakere.

- Uerfarne jobbsøkere kan fort overse viktige rettigheter fordi de ikke vet om dem. Den klart største saksmengden vi mottar i arbeidsrettstvister går på at arbeidstakeren ikke har fått lønn, både for lite lønn, feil lønn eller ikke lønn i det hele tatt

- Mange har heller ikke fått feriepenger, manglende overtidsbetalt o.l., sier advokat Peter Skarbøvig i advokatfirmaet Skarbøvig AS.

Han anbefaler alle som skal søke jobb å sette seg inn i de viktigste rettighetene, slik at de reduserer risikoen for konflikt med arbeidsgiver senere.

Dette er noen av de viktigste jobbrettighetene du bør kjenne til, ifølge advokat Peter Skarbøvig:

Beskrivelse av stilling i kontrakt: Alle ansatte har krav på en skriftlig kontrakt, hvor stillingstittel og eventuell stillingsbrøk bør stå klart beskrevet. Dette for å sette rammene for selve arbeidsforholdet og det er med på å beskrive arbeidet som forventes. Det kan også være nyttig å ha med en stillingsinstruks som nærmere beskriver arbeidet som skal utføres.

Lønn: Lønn og tidspunkt for utbetaling av lønn er selvsagt viktig å ha med i kontrakten din. Forventet arbeidstid og eventuell stillingsbrøk må også tas med i kontrakten. I tillegg vil det være viktig å få avklart om arbeid utover vanlig arbeidstid gir rett til overtidsbetaling.

- Det er viktig å undersøke hva som er vanlig i bransjen for å sikre et rettferdig lønnsnivå. Ellers er noen arbeidsgivere bundet av tariffavtaler som vil angi den laveste tillatte lønn en arbeidsgiver kan gi sine ansatte, sier advokat Skarbøvig.

LES OGSÅ: Slik finner du ut om du får rett lønn

Pensjon: Selv om det er lenge til det aktualiseres vil det være fornuftig å undersøke pensjonsordningen til bedriften. Arbeidsgiver er pålagt å ha en innskuddspensjonsordning på 2 %.

Her kan du se hvilke stillinger som er utlyst på FINN akkurat nå!

Ferie og feriepenger: Feriepenger er et krav man opparbeider seg avhengig av hvor mye kan jobbet året i forveiene, som regel 10,2% av fjorårets feriepengegrunnlag. Man har uansett krav på ferie allerede det første året, men da altså ikke krav på feriepenger.

I ferieloven står det at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår og at det er arbeidstakers plikter å avvikle feriefritiden hvert år. Arbeidstaker som tiltrer senest 30 september i ferieåret, har rett til full feriefritid.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager.

Vern mot usaklig oppsigelse: Dersom man mener en oppsigelse er urimelig, løper det en frist på 14 dager for å kreve en forhandling. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med en advokat, så fort du har mottatt oppsigelsen.

En annen viktig regel er at en arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

LES OGSÅ: Tre tips for å lykkes i jobben din

Her kan du lese mer om dine jobbrettigheter

Mange fagforeninger har informasjon om arbeidstakeres rettigheter på sine nettsider. Du kan også lese flere tips om arbeidslivet på jobb-sidene til FINNspirasjon. Du kan lese mer juridisk info om dine rettigheter hos lovdata.no:

Arbeidsmiljøloven
Ferieloven
Lov om fri rettshjelp
Folketrygdloven