Høyt tempo i hyttemarkedet

Hett hyttemarked

Vurderer du å selge hytta? Nå er et høy etterspørsel i markedet!

Publisert 3. mars 2021 kl. 11.53

Jørgen Hellestveit er produktdirektør i FINN eiendom. Han forteller om trafikkvekst, og at etterspørselen er høyere enn tilbudet i hyttemarkedet for øyeblikket:

– Det vi ser, er at det er ca. 30% færre hytter salgs nå, enn det var i på samme tid i fjor.
Det er ganske store tall. Samtidig er det publisert 30% fler annonser i samme tidsrom. I kombinasjon tyder dette på at det er høy omsetning i markedet nå.

Tallene er kanskje ikke så overraskende med tanke på hvilken tid vi er inne i. Det ser ut som det blir norgesferie på mange i år også, og flere har oppdaget verdien av å ha et fast tilfluktssted tilgjengelig her hjemme.

Fra fjell til sjø

– Rundt vinter- og påskeferie er det en klar overvekt av typiske fjellhytter. Så ser vi vanligvis et skifte etter påske, hvor det legges ut flere sjøhytter, frem til det topper seg i juni og juli. Vi har foreløpig ikke sett noen tendens til at dette skiftet kommer tidligere i år, men generelt kan jeg si at det virker som “alt går”. Store som små hytter av varierende standard rives bort i høyt tempo, sier Jørgen.

Innsikt fra FINN eiendom: Hyttemarkedet februar 2021