Skriv samboerkontrakt med kjæresten for å sikre begges rettigheter

Skriv samboerkontrakt med kjæresten for å sikre begges rettigheter

Dere er forelsket, og skal endelig flytte sammen. Men selv om det akkurat nå virker utenkelig at det skal bli slutt, er det smart å ta noen forholdsregler og skrive samboerkontrakt.

Det handler ikke om at dere ikke tror på hverandre og forholdet, men er en beskyttelse av begges rettigheter. En samboerkontrakt, eller samboeravtale, bidrar til å forhindre et opprivende brudd med krangler om økonomi. En samboerkontrakt bidrar også til at dere har et ryddig samboerforhold, hvor dere har fastslått hvem som skal betale hva.

Spar flere tusen på å skrive samboerkontrakt

Det tar ikke lang tid å fylle ut en slik samboerkontrakt, som det finnes flere standardvarianter av på nettet, men dere kan spare mange tusen på å gjøre det. For skulle dere ende i en konflikt blir det fort dyrt med advokatutgifter dersom dere ikke har en samboeravtale. Dere trenger ikke levere inn avtaledokumentet noe sted, men sørg for at dere har hver deres kopi av samboerkontrakten - og at de er signert av begge parter. Det er ikke noe krav til vitner, men det gjør kontrakten enda sikrere. Vitnene trenger bare verifisere at de to signaturene er ekte.

Les mer om:

Oppdater samboerkontrakten

Grovt sett kan dere dele opp en samboerkontrakt i fem punkter:

  1. Eiendom og formue. Dette er det viktigste punktet, fordi det omhandler hvem som faktisk eier hva. Jo mer detaljerte dere er her, jo smidigere vil et oppgjør være.
  2. Bankkonti, lån og verdipapirer. I utgangspunktet tilhører dette vedkommende som står som eier, men dersom fordelingen er skjev går det an å lage en egen avtale.
  3. Fordeling av forbruksutgifter. Her er det viktig at den enes penger ikke bare går til sparing som man får med seg ved et brudd, mens den andre står for utgifter til forbruk.
  4. Deling ved samlivsbrudd. Også denne oppramsingen bør være detaljert. Dere holder gjenstander som er ene-eie utenom. Få med verdien på gjenstandene, og summer sammen. Dersom fordelingen blir skjev, skal den som får høyest verdi betale halvparten av differensen ved et brudd.
  5. Samlivsopphør ved død. Avtalen fordrer at dere setter opp et gjensidig testamente.

Det er viktig å revidere en samboeravtale jevnlig, for det vil alltid kunne oppstå endringer underveis i samboerskapet som vil kunne få betydning. Det finnes rundt 350 000 samboerpar i Norge. På Jusleksikon.no kan du lese mer om hvilke rettigheter du har.

Her er et eksempel på en typisk samboerkontrakt, som kan printes ut.