FINN-undersøkelse: Omstillingsdyktighet blir avgjørende

FINN-undersøkelse: Omstillingsdyktighet blir avgjørende

Arbeidslivet er i omstilling og nye yrker vil dukke opp i fremtidens jobbmarked. Hvordan blir nyutdannede rustet for et langt og usikkert arbeidsliv?

I et arbeidsmarked der vi ikke aner hvilken kompetanse som er relevant om ti år, eller hvilke yrker som gjør seg gjeldende, er det særlig ett ord som går igjen blant arbeidsgivere: omstilling. En analyse fra FINN jobb viser at ordet «omstillingsdyktighet» ble nevnt i 84 prosent flere stillingsutlysninger i 2019 sammenlignet med 2016. Omstillingsdyktighet er den viktigste egenskapen du kan ha i fremtidens arbeidsliv, og det er ingen tvil om at jobbsøkere må ta dette på alvor fremover, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Omstilling blir avgjørende
Han får støtte av dekan Marit Reitan ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU. Hun mener omstillingsdyktighet og evnen til å tilegne seg ny kunnskap i løpet av et langt arbeidsliv blir avgjørende i fremtidens arbeidsmarked. Omstillingen skjer raskt, og verken utdanningsinstitusjonene eller dagens arbeidsliv kjenner det fremtidige kompetansebehovet. Vi på NTNU har et samfunnsoppdrag som favner bredere enn å svare ut kortsiktige behov i dagens arbeidsliv, sier Reitan. Også norske ledere ser behovet for en omstillingsdyktig arbeidsstokk. En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra FINN jobb viser at syv av ti ledere mener omstillingsdyktighet er den viktigste egenskapen for fremtidens arbeidsmarked.

Les mer om:

Tetter kompetansegapet

På NTNU i Trondheim er fokus å tilrettelegge for smart utdanning tilpasset fremtidens arbeidsliv. Blant annet er praksis et viktig virkemiddel for å styrke arbeidsrelevans og relasjonen til aktører i arbeidslivet. Vi har lang tradisjon med å samarbeide med arbeidslivet, og er spesielt opptatt av å tette kompetansegapet mellom hva studentene lærer og behovene som arbeidslivet i fremtiden har, samt kvalitet og tilgang til praksisplasser, sier Reitan.

Fremtidsrettet samarbeid
Reitan forteller at NTNU har næringslivsringer tilknyttet ulike bransjer der næringsliv, industri og offentlig forvaltning involveres i et samarbeid for å styrke studiene og sørge for at de er fremtidsrettet og svarer på næringenes behov. NTNU har lykkes i å skape solide relasjoner i næringslivet, og samarbeide godt med dem. Det er positivt for akademia, næringsliv og studenter. Målet må være at også myndighetene ser viktigheten av denne typen samarbeid, og bidrar til at flere utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser ser verdien av det. Da vil vi lykkes bedre i å utdanne relevant arbeidskraft for fremtiden, sier Ringvold i FINN.