Monica og Sarah

Fleksibilitet som konkurransefordel

Det har vært en debatt i media rundt hvem vi tilpasser arbeidslivet for og hvordan vi gjør det. Noen innlegg har dreid rundt hvordan småbarnsforeldre får fleksibilitet som de barnløse gjennom arbeidslivet går glipp av, mens andre har adressert at man blir nødt til å tilrettelegge og tilpasse etter livsfaser for å være attraktive arbeidsgivere.

Publisert 24. januar 2020 kl. 14.20

Fleksibilitet som konkurransefordel

Det har vært en debatt i media rundt hvem vi tilpasser arbeidslivet for og hvordan vi gjør det. Noen innlegg har dreid rundt hvordan småbarnsforeldre får fleksibilitet som de barnløse gjennom arbeidslivet går glipp av, mens andre har adressert at man blir nødt til å tilrettelegge og tilpasse etter livsfaser for å være attraktive arbeidsgivere.

Publisert 4. jan. 2019

Forventningene hos norske arbeidstakere til work-life balance og fleksibilitet har økt de siste årene, samtidig som det er i enkelte bransjer stor kamp om talentene. Hvordan kan vi differensiere oss når lønn ikke lenger er nok og de ansatte får daglige tilbud om jobb andre steder? Hvis fleksibilitet er løsningen, hvordan skal det organiseres?

Vår egen Monica Hammer (HR-Direktør) og Sarah Gordon ( People Operations Manager) sammen med HR-Direktør i Storebrand Tove Selnes og Gründer og daglig leder av Bakken & Bæck Tobias Bæck, var i dag invitert til HR Norge sitt frokostseminar for å prate om hva FINN konkret gjør på dette området.

Noen av punktene Monica og Sarah pratet rundt var:

Det var stor interesse for det FINN hadde å si, og vi håper at de tingene vi gjør kan være til inspirasjon for andre.