Dette kan du få spørsmål om på jobbintervju

Dette kan du få spørsmål om på jobbintervju

Når man blir kalt inn til jobbintervju med en potensielle arbeidsgiver, er det fort gjort å bli litt nervøs. For å svare godt i et intervju bør du ha gjort forberedelser, men det er én ting du alltid bør unngå å svare, ifølge ekspert.

Når man blir kalt inn til jobbintervju med en potensielle arbeidsgiver, er det fort gjort å bli litt nervøs, kanskje fordi man er litt usikker på hva man vil bli spurt om og hvordan man bør svare. Ifølge seniorrådgiver i Karrierehuset, Marit Gangås Solberg er det noen spørsmål du bør øve deg litt på i forkant av et jobbintervju:

 • Hva motiverer deg for å søke en stilling?

  Klarer du å kommunisere dette og hva du kan bidra med av relevant kompetanse, erfaring og egenskaper tydelig, har du kommet langt.

 • Hva er ditt kjennskap til bedriften?

  For å svare godt i et intervju bør du ha gjort forberedelser på forhånd som viser at du har satt deg godt inn i arbeidsgivers behov og ønsker og hvordan du møter disse.

 • Hvordan kan du bidra til å fylle stillingen på en god måte?

  Du bør kunne illustrere og konkretisere påstandene dine gjennom noen eksempler. Har du påstått at du er god på å formidle kunnskap bør du vise til eksempler der du har lykkes med det.

 • Marit Solberg

  UNNGÅ Å SVARE «VET IKKE»: - «Vet ikke» bør man unngå å si. Det betyr ikke at du skal ha alle svarene klare. Lytt godt til spørsmålet og still oppklarende spørsmål om nødvendig, anbefaler seniorrådgiver i Karrierehuset, Marit Gangås Solberg.(Foto: Karrierehuset).

Ifølge karriererådgiver Marit Gangås Solberg vil arbeidsgivere også være opptatt av det generelle inntrykket du gir. Hun anbefaler at du alltid prøver å unngå å svare «vet ikke». «Vet ikke» bør man unngå å si. Det betyr ikke at du skal ha alle svarene klare. Lytt godt til spørsmålet og stille oppklarende spørsmål om nødvendig. Du kan også be om å få komme tilbake til spørsmålet senere i intervjuet hvis du trenger mer tid til å tenke. Husk at det er lov til å reflektere høyt i et intervju, mange arbeidsgivere vil være interessert i å høre hvordan du tenker, råder hun.