Pexels moe magners 7495128

Dette kan du få spørsmål om på jobbintervju

Det er lurt å forberede seg skikkelig når man skal i jobbintervju. Derfor har vi samlet noen gode eksempler på hvilke spørsmål som kan dukke opp, med forslag til hva du kan svare.

Når man blir kalt inn til jobbintervju med en potensielle arbeidsgiver, er det fort gjort å bli litt nervøs, kanskje fordi man er litt usikker på hva man vil bli spurt om og hvordan man bør svare. Ifølge seniorrådgiver i Karrierehuset, Marit Gangås Solberg er det noen spørsmål du bør øve deg litt på i forkant av et jobbintervju:

 • Marit Solberg

  UNNGÅ Å SVARE «VET IKKE»: - «Vet ikke» bør man unngå å si. Det betyr ikke at du skal ha alle svarene klare. Lytt godt til spørsmålet og still oppklarende spørsmål om nødvendig, anbefaler seniorrådgiver i Karrierehuset, Marit Gangås Solberg.(Foto: Karrierehuset).

 • Hva motiverer deg for å søke denne stillingen?

  Klarer du å kommunisere dette og hva du kan bidra med av relevant kompetanse, erfaring og egenskaper tydelig, har du kommet langt.

 • Hva er din kjennskap til bedriften?

  For å svare godt i et intervju bør du ha gjort forberedelser på forhånd som viser at du har satt deg godt inn i arbeidsgivers behov og ønsker og hvordan du møter disse.

 • Hvordan kan du bidra til å fylle stillingen på en god måte?

  Du bør kunne illustrere og konkretisere påstandene dine gjennom noen eksempler. Har du påstått at du er god på å formidle kunnskap bør du vise til eksempler der du har lykkes med det.

Tusen takk for god innsikt, Marit! Dette er gode eksempler på spørsmål man kan få i et jobbintervju.

For å gjøre deg enda bedre forberedt, har vi her samlet 20 spørsmål til som du typisk kan få under jobbintervjuet. (Obs: Disse 20 spørsmålene er ikke levert av Marit og Karrierehuset, men er våre egne tips til deg)

Masse lykke til! 😊

20 spørsmål du kan få under jobbintervjuet

Flere eksempler på intervju-spørsmål (og forslag til enkle svar)

 1. Hvorfor søkte du denne jobben?

  "Jeg søkte denne jobben fordi jeg synes den virker veldig spennende, og jeg mener at kompetansen min matcher veldig bra med bedriftens mål og visjoner"

 2. Hva er dine sterke sider?

  "Mine sterkeste egenskaper er nok at jeg nærmer meg problemstillinger på en analytisk måte, samtidig som jeg er god til til å kommunisere klart og tydelig."

 3. Hva er dine svake sider?

  "Jeg kan være litt vel mye perfeksjonist, men jeg har jobbet mye med å finne balansen mellom kvalitet og effektivitet."

 4. Hvordan vil du beskrive deg selv?

  "Jeg er en målrettet og kreativ person som alltid ser etter nye måter å forbedre prosesser og løsninger"

 5. Hvordan håndterer du stressende situasjoner?

  "I stressende situasjoner tar jeg et skritt tilbake for å vurdere situasjonen og prioritere oppgavene mine."

 6. Hvordan takler du konflikter?

  "Når jeg håndterer konflikter, prøver jeg alltid å forstå den andre personens synspunkt og finne en løsning som er god for begge parter."

 7. Hvordan ser du på det å reise mye i jobben?

  "Jeg er åpen for reising i jobben. Det gir muligheter for å møte nye mennesker og lære om ulike markeder."

 8. Hvor ser du deg selv om fem år?

  "Om fem år håper jeg å ha avansert til en ledende rolle innen feltet mitt"

 9. Hva motiverer deg til å yte ditt beste?

  "Jeg blir motivert av utfordrende oppgaver som gir meg mulighet til å vokse og lære nye ting."

 10. Fortell om en stresset situasjon, og hvordan du gikk frem for å løse den best mulig?

  "Under en produktlansering stod jeg overfor uventede problemer, men ved å holde hodet kaldt og delegere oppgaver, lanserte vi produktet med stor suksess."

 11. Hvordan håndterer du å få dine prestasjoner målt?

  "Jeg ser på måling av prestasjoner som en mulighet til å vise frem hva jeg kan. Jeg setter alltid høye standarder for meg selv."

 12. Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

  "Mine venner og kolleger vil nok beskrive meg som en pålitelig og samarbeidsvillig person med et godt humør."

 13. Hva anser du som din største prestasjon?

  "Min største prestasjon er å ha ledet et prosjekt som økte bedriftens omsetning med 10% i løpet av ett år."

 14. Hvilken egenskap vil du si er din sterkeste for å bygge en karriere?

  "Jeg tror pålitelighet er nøkkelen, da det bygger tillit og et godt omdømme over tid."

 15. Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil i arbeidslivet?

  "Den største utfordringen var da jeg tok over et team der stemningen var veldig dårlig, men gjennom flere teambyggende tiltak klarte vi å snu dette."

 16. Hvordan takler du å få kritikk?

  "Jeg tar gjerne imot konstruktiv kritikk, og ser på det som en mulighet til å forbedre meg".

 17. Ser du på deg selv som en ledertype?

  "Ja, jeg trives i lederrollen, og motiveres av å drive prosjekter fremover."

 18. Hvordan motiverer du andre?

  "Jeg motiverer andre ved å anerkjenne innsatsen de legger ned for bedriften, og ved å vise hvordan arbeidet de gjør bidrar til suksess"

 19. Hvordan håndterer du det å få dine prestasjoner målt?

  "Jeg ser på prestasjonsmåling som en fin mulighet til å tenke over hva vi har fått til, og se på om det kan gjøres flere justeringer for et enda bedre resultat neste gang"

 20. Hvorfor valgte du den utdanningen du har?

  "Jeg har alltid vært fascinert av teknologi og hvordan den kan brukes til å løse praktiske problemer. Det var derfor jeg valgte en grad i informatikk."