Nysgjerrig og samfunnsengasjert? Da ligger du godt an for fremtidens arbeidsliv

Nysgjerrig og samfunnsengasjert? Da ligger du godt an for fremtidens arbeidsliv

Analyse viser at ord som nysgjerrig, samfunnsengasjert, selvstendig og sosial oftere nevnes i jobbannonser. Karriererådgiver mener arbeidsgivere i økende grad er opptatt av hvordan kandidaten er som person.

I 2019 har nysgjerrighet blitt omtalt 25 prosent flere ganger i FINN sine jobbannonser sammenlignet med 2018. Går man fire år tilbake har veksten vært på hele 155 prosent. Samfunnsengasjement blir også stadig oftere nevnt i jobbannonser, der økningen fra 2018 er på 40 prosent og i fireårsperioden på hele 95 prosent. Også bruken av selvstendig og sosial har økt i fireårsperioden med henholdsvis 30 prosent og 18 prosent.

Vi ser en endring i kvaliteter som etterspørres i stillingsannonser. Personlige egenskaper har fått en mer dominerende rolle de siste årene, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold.

  • Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb. Foto: Caroline Roka/FINN.

    Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb. Foto: Caroline Roka/FINN.

Les mer om:

«Ja takk, begge deler»
Karriererådgiver på BI, Agnete Harper, deler oppfatningen. Vi har også inntrykk av at arbeidsgivere i økende grad er opptatt av hvordan kandidaten er som person, hvordan du liker å jobbe, hvilke styrker du har og hva du kan bli bedre på. Hun mener både utdanning og personlige egenskaper er viktige. Det bør være «ja takk, begge deler». Relevant formell utdanning gir kandidaten teoretisk kunnskap og ulike ferdigheter som vil være et viktig fundament i en jobbrolle. Samtidig ser vi at personlige egenskaper enkelte ganger kan veie opp for manglende formell utdanning. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor arbeidsgiveren søker etter kandidater med mastergrad, men velger en med bachelorgrad som har de ønskede personlige egenskapene, sier Harper.

Karriererådgiveren mener tilpasnings- og endringsevne blir viktig. Evne til problemløsning og kritisk tenkning er et godt fundament koblet med tilpasnings- og endringsevne. Det å kunne jobbe godt i team og ha gode kommunikasjonsferdigheter er også sentrale ferdigheter. Vi vil også fremheve viktigheten av flerkulturell og etisk bevissthet. Sist, men ikke minst, tror vi kreativitet vil seile opp som en enda viktigere ferdighet, sier Harper.

Samfunnsengasjementet har våknet også i privat sektor
Tallene fra FINN jobb viser at privat sektor har våknet når det kommer til personlige egenskaper. Bruken av ordet «samfunnsengasjement» i stillingsutlysninger fra privat sektor har hatt en vekst på hele 197 prosent siden 2016. Til sammenligning har bruken av ordet «samfunnsengasjement» i stillingsutlysninger fra offentlig sektor økt med 53 prosent de fire siste årene.
Det er en tydelig trend i utlysningstekstene at flere jakter arbeidstakere som er «samfunnsengasjerte». En hypotese er at behovet for engasjert kompetanse øker fordi flere virksomheter har satt arbeid med for eksempel bærekraft i system. I tillegg ser vi gjerne at utlysningstekster kopieres og ligner hverandre, fordi vi påvirkes av buzzord og samfunnstendenser, sier Ringvold.