Få best betingelser på hyttelånet

Få best betingelser på hyttelånet

Du bør ha som utgangspunkt å få de samme vilkårene på et hyttelån som på et boliglån. Dette er som oftest mulig i flere banker, men dette krever at du gjør grundig forarbeid på lån til fritidsbolig enn på lån til bolig.

Det er større forskjeller på gode og dårlige betingelser på hyttelån enn på boliglån

Kunder opplever at det ofte er større forskjeller når de sammenligner rentene de har på hyttelån enn på boliglån. Årsakene til dette er flere:

  • Risikoen for bankene er ulik, siden mange fritidsboliger er mindre omsettelige enn vanlige boliger
  • Det er store forskjeller på attraktive og ikke så attraktive hytteområder
  • Finanstilsynets regelverk gjør det gunstigere for bankene å gi boliglån enn hyttelån
  • Media og forbrukerne har mindre oppmerksomhet på vilkår for lån til fritidsboliger enn på boliglånsbetingelser

Hva betyr dette for deg når du skal låne til hytte?

Du bør ha som utgangspunkt å få de samme vilkårene på hyttelånet som på et boliglån, i hvert fall hvis du ikke samlet sett har veldig høy belåning. Dette er som oftest mulig i flere banker. Men dette krever at du gjør grundig forarbeid på lån til fritidsbolig enn på lån til bolig. Det er enda mer å hente på å sjekke vilkår rundt i flere banker, gjerne både storbankene eller banken du har i dag, men også lokale sparebanker der hytten ligger kan da bli aktuelt.

Slik får du beste lånebetingelser til bolig og hytte

Ulike krav til hyttelån og boliglån

Et viktig skille mellom lån til fritidsbolig og boligeiendom er ulike krav til belåningsgrad. På boliglån får du gode vilkår innenfor 75% belåningsgrad, mens det for fritidsboliger er ønskelig å holde lånet innenfor 60% av verdien. Dette kravet er ikke noe bankene selv har kommet opp med, men følger av det regelverket de er pålagt for å holde risikoen nede.

Ofte lurt å bake hyttelånet sammen med boliglånet

Du bør også vurdere om hele eller deler av lånet til fritidsboligen bør legges på toppen av et boliglån. Her bør du være særlig oppmerksom på at hvis boligen har steget i verdi siden du forhandlet lånebetingelsene kan det være rom for rentenedsettelse eller opplåning til hyttekjøpet. Hvis du tar et hyttelån på boligeiendommen kan eventuelt hytten inngå som tilleggssikkerhet for å få gunstigere vilkår.