Slik kan du få hjelp til egenkapitalen ved boligkjøpet

Slik kan du få hjelp til egenkapitalen ved boligkjøpet

Nesten fire av fem unge trenger pengehjelp fra mor og far. Unge som vil låne til egen bolig kan maks låne 85 prosent av boligens verdi. De siste 15 prosentene må de stille i egenkapital. Slik skaffer du deg egenkapital til et boligkjøp

Forskudd på arv, medlåntager eller kausjonist. Slik kan unge få hjelp til et boligkjøp. Nesten fire av fem unge trenger pengehjelp fra mor og far. Unge som vil låne til egen bolig kan maks låne 85 prosent av boligens verdi. De siste 15 prosentene må de stille i egenkapital.

Et eksempel: For en bolig til 2 millioner kroner, vil et egenkapitalkrav være på 300.000 kroner. Men mange unge i en etableringsfase har ikke så mye penger spart opp. Dermed må de ha hjelp av foreldrene. Faktisk må 75 prosent av unge må ha pengehjelp fra foreldre ved kjøp av egen bolig, viser en tidligere undersøkelse gjennomført av TNS gallup på oppdrag fra Nordea.

Gode vilkår til unge

  • Det som er godt nytt for deg som er ung, er at bankene gjerne vil ha deg som kunde. De unge bankkundene får de beste tilbudene. Bruker du FINN finner du hvilke banker som gir best tilbud og boliglån til deg.
  • Du kan også sjekke hva du kan få av vilkår hvis egenkapitalen din øker - for eksempel hvis du har mulighet til å få forskudd på arv. Eller du kan se hvilke tilbud du kan få hvis du har med en medlåntager som foreldrene dine - eller kanskje en samboer.

Slik kan du få hjelp til egenkapitalen

Det er flere måter foreldre og besteforeldre kan hjelpe barn og barnebarn:

  • Forskudd på arv: Foreldre - og kanskje særlig besteforeldre - som har litt ekstra å rutte med kan gi forskudd på arv til barn og barnebarn i etableringsfasen. Dermed kan de stille med egenkapital for å kjøpe sin første bolig.
  • Medlåntager: Foreldre kan stille som medlåntagere sammen med barna for hele eller deler av et lånebeløp. I dette tilfellet er barna og foreldrene sammen ansvarlig for at lånet blir betalt.
  • Kausjonist: En kausjonist garanterer for at hele eller en avtalt del av lånet blir betalt hvis den som er hovedansvarlig for lånet ikke gjør opp for seg.

Pass på medansvaret

Elin Reitan i Nordea advarer foreldre som hjelper barna sine at de selv kan havne i økonomisk uføre dersom de er medlåntaker eller kausjonist og barnet ikke makter å betjene lånet.

  • Det er mange eksempler på at foreldre har brent seg og selv havnet i økonomisk knipe etter å ha gitt barn økonomisk støtte til å oppfylle boligdrømmen. Foruten å påta seg et stort økonomisk løfte, må man ofte nedprioritere egne behov og ønsker, som for eksempel tidlig pensjon eller kjøp av hytte eller båt, sier Reitan. Hun anbefaler at hvis man ønsker å være medlåntager eller kausjonist, er det viktig at man er med på møtene i banken, så man kan få en bedre innsikt i hva de ulike alternativene innebærer og hvilket ansvar du har med de ulike alternativene.
  • Det er både overraskende og bekymringsverdig at så mange unge må få hjelp fra foreldre til å kjøpe sin første bolig, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Hun peker på at foreldre med flere barn vil slite. Det er en tung økonomisk bør for foreldre å skulle hjelpe ett eller flere barn med kjøp av bolig. Samtidig kan dette behovet bidra til å skape et klasseskille ved at det kun er de som er privilegerte nok til å få pengehjelp hjemmefra som får muligheten til å komme seg tidlig inn på boligmarkedet, kommenterer hun.