Slik kan du få hjelp til egenkapitalen ved boligkjøpet

Slik kan du få hjelp til egenkapitalen ved boligkjøpet

Nesten fire av fem unge trenger pengehjelp fra mor og far. Unge som vil låne til egen bolig kan maks låne 85 prosent av boligens verdi. De siste 15 prosentene må de stille i egenkapital. Slik skaffer du deg egenkapital til et boligkjøp

Forskudd på arv, medlåntager eller kausjonist. Slik kan unge få hjelp til et boligkjøp. Nesten fire av fem unge trenger pengehjelp fra mor og far. Unge som vil låne til egen bolig kan maks låne 85 prosent av boligens verdi. De siste 15 prosentene må de stille i egenkapital.

Et eksempel: For en bolig til 2 millioner kroner, vil et egenkapitalkrav være på 300.000 kroner. Men mange unge i en etableringsfase har ikke så mye penger spart opp. Dermed må de ha hjelp av foreldrene. Faktisk må 75 prosent av unge må ha pengehjelp fra foreldre ved kjøp av egen bolig, viser en tidligere undersøkelse gjennomført av TNS gallup på oppdrag fra Nordea.

Gode vilkår til unge

Slik kan du få hjelp til egenkapitalen

Det er flere måter foreldre og besteforeldre kan hjelpe barn og barnebarn:

Pass på medansvaret

Elin Reitan i Nordea advarer foreldre som hjelper barna sine at de selv kan havne i økonomisk uføre dersom de er medlåntaker eller kausjonist og barnet ikke makter å betjene lånet.

Hun peker på at foreldre med flere barn vil slite. Det er en tung økonomisk bør for foreldre å skulle hjelpe ett eller flere barn med kjøp av bolig. Samtidig kan dette behovet bidra til å skape et klasseskille ved at det kun er de som er privilegerte nok til å få pengehjelp hjemmefra som får muligheten til å komme seg tidlig inn på boligmarkedet, kommenterer hun.