Hvilke utdannelser blir viktig i fremtiden?

Teknologi, IT og bærekraft er høyt oppe på fremtidens utdannelser!

Publisert 21. februar 2020 kl. 9.39