Hvilke utdannelser blir viktig i fremtiden?

Teknologi, IT og bærekraft er høyt oppe på fremtidens utdannelser!