Med disse 6 tipsene kommer du deg fint tilbake til arbeidlivet.

6 tips for å komme tilbake til arbeidslivet

Mange nordmenn som har vært utenfor arbeidslivet, eller arbeidsledig en lengre periode, opplever at det kan være tungt å komme tilbake. Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile. Det finnes mange muligheter for å få seg en jobb, dersom man tenker kreativt, sier rekrutteringsekspert.

Flere hundre tusen stillinger blir hvert år lyst ut på FINN jobb, men mange nordmenn som har vært utenfor arbeidslivet, eller arbeidsledig, en lengre periode, opplever likevel at det kan være tungt å komme tilbake. Ifølge karriererådgiver og avdelingsleder hos Personalhuset, Jan Arve Brendberg, er det imidlertid ingen grunn til å fortvile. Selv om det kan kjennes håpløst, så ser vi at i de aller fleste tilfellene så ordner det seg, og det er mange grep man kan ta for å komme raskere tilbake, sier han.

 • ANBEFALER JOBBSØKERE Å VÆRE ÆRLIGE OM FRAVÆRET: Er det en god grunn til at man har vært borte fra arbeidslivet en periode, så gjør det ikke noe skade å være åpen om det. Ærlighet øker sjansen for å være med videre, sier karriererådgiver og avdelingsleder hos Personalhuset, Jan Arve Brendberg. (Foto: Privat)

  ANBEFALER JOBBSØKERE Å VÆRE ÆRLIGE OM FRAVÆRET: Er det en god grunn til at man har vært borte fra arbeidslivet en periode, så gjør det ikke noe skade å være åpen om det. Ærlighet øker sjansen for å være med videre, sier karriererådgiver og avdelingsleder hos Personalhuset, Jan Arve Brendberg. (Foto: Privat)

Brendberg har disse tipsene for å komme tilbake i jobb:

 • Vær ærlig om grunnen til fraværet:

  - Det er mange grunner til at folk havner utenfor arbeidslivet, f.eks. sykdom eller nedbemanning. Noen har også selv valgt å være uten jobb for å reise eller fullføre andre personlige mål. Det er mer og mer aksept for dette blant arbeidsgivere. Er det en god grunn til et fravær, så gjør det ikke noe skade å være åpen om det. Ærlighet øker sjansen for å være med videre. Sier man ikke noe, kan derimot arbeidsgiverne fort anta at man prøver å skjule noe, sier Jan Arve Brendberg.

 • Gå bredt ut:

  I tillegg til oversikten over utlyste stillinger på FINN jobb, bør du bruke LinkedIn og andre sosiale medier aktivt. Ikke vær redd for å bruke nettverket ditt av venner og kjente. Kanskje vet de om en mulighet som ikke er lyst ut.

 • Tenk langsiktig:

  Har du tidligere hatt en høy og spennende stilling, er det ikke sikkert du kommer rett inn i en tilsvarende rolle med en gang. Vurder om det er flere stillinger som kan være aktuelle for deg – i hvert fall midlertidig.

 • Sjekk med NAV om mulige overgangsordninger:

  NAV har mange ordninger som kan gi muligheter for arbeidstrening og mulighet til å komme gradvis tilbake i jobb ved hjelp av en deltidsstilling. En tidsavgrenset periode med arbeidserfaring kan være vinn-vinn for alle parter. Arbeidstakerne får en mykere overgang, i tillegg til at man får en fersk jobbreferanse å vise til. Arbeidsgiver får også en mulighet til å se hvordan du fungerer i jobben.

  I Personalhuset har vi flere suksesshistorier med folk som har kommet inn på en slik ordning og har endt opp med fast ansettelse, eller de har fått jobb andre steder, sier Brendberg.

 • HETT ARBEIDSMARKED: Bransjene «bygg og anlegg» og «helse og omsorg» og «industri, produksjon og kraft» de som lyste ut flest stillinger på FINN i 2019. Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, tror disse bransjene også vil ha behov for mange nyansettelser i 2020. (Foto: Caroline Roka/FINN)

  ØKENDE ETTERSPØRSEL: Pilene peker oppover igjen for jobbmarkedet, og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold, ser positivt på fremtiden. Bransjene med flest ledige stillinger nå er ´Helse og omsorg´, ´Bygg og anlegg´, ´Butikk og varehandel´ og ´IT´ (Foto: Caroline Roka/FINN)

Flere tips fra Christopher Ringvold i FINN jobb:

 • Øk jobbmulighetene dine ved å registrere CV-en din på FINN

  For de som ikke vil lete etter nye stillinger selv, er FINNs CV-database et godt alternativ. Per i dag er det registrert over 53 000 aktive CV-er hos FINN. Både offentlige og private bedrifter kjøper tilgang til å søke i CV-basen for å finne de beste kandidatene til en jobb. Ved å registrere deg der øker du sjansene for å bli kontaktet og kanskje få drømmejobben hvis du fyller ut mye og god informasjon, sier jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb, Christopher Ringvold.

 • Videreutdanning kan gi nye muligheter

  Mange velger også å satse på en ny karrierevei for å øke jobbmulighetene sine. Bransjene med flest utlysninger på FINN i 2019 var «bygg og anlegg» og «helse og omsorg». Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, tror disse bransjene også vil ha behov for å rekruttere mange fremover. Innenfor bygg og anlegg pågår det en rekke større infrastrukturprosjekt, som krever mye arbeidskraft. Dette vil bidra til svært høy etterspørsel etter arbeidskraft i denne sektoren. Neste år tror jeg det blir fortsatt vekst her. Helse og omsorg på sin side har ligget stabilt høyt de siste årene, og vi tror ikke på noen store endring innenfor denne sektoren i 2020, sier han.

  Avdelingsleder hos Personalhuset, Jan Arve Brendberg, anbefaler at man setter seg nøye inn i hvilke konkrete muligheter en utdanning gir, før man bytter karrierevei. Gjør grundige forundersøkelser. Å bytte karriere kan gi deg ny gnist, men er du villig til å gå ned i lønn, eller jobbe i turnus, hvis det er aktuelt? Fagforeningene kan hjelpe deg med opplysninger. Jeg vil også anbefale at du snakker med en karriererådgiver eller et rekrutteringsselskap før du tar det endelige valget. Husk også at hvis du bytter til en helt ny karriere, så konkurrerer du om jobb med unge nyutdannete studenter. Det trenger ikke være noe hinder, men er verdt å ta med i beregningen, sier han.