I disse bransjene har du størst sjanse for å få jobb

I disse bransjene har du størst sjanse for å få jobb

Jeg tror flere bransjer vil øke rekrutteringen i 2020, sier FINNs jobbanalytiker Christopher Ringvold.

I 2019 ble det lyst ut over 200 000 stillingsannonser på FINN jobb. «Bygg og anlegg» toppet listen over de forskjellige bransjene, med over 30 000 utlysninger. På plassene bak følger «helse og omsorg» og «industri, produksjon og kraft», begge med over 20 000 utlysninger hver. Jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb, Christopher Ringvold, tror bransjene Bygg og anlegg og Helse og omsorg også vil ha behov for å rekruttere mange i 2020.

Innenfor bygg og anlegg pågår det en rekke større infrastrukturprosjekt, som krever mye arbeidskraft. Dette vil bidra til svært høy etterspørsel etter arbeidskraft i denne sektoren. Neste år tror jeg det blir fortsatt vekst her. Helse og omsorg på sin side har ligget stabilt høyt de siste årene, og vi tror ikke på noen store endring innenfor denne sektoren i 2020, sier han.

  • HETT ARBEIDSMARKED:  Bransjene «bygg og anlegg» og «helse og omsorg» og  «industri, produksjon og kraft» de som lyste ut flest stillinger på FINN i 2019.  Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, tror disse bransjene også vil ha behov for mange nyansettelser i 2020. (Foto: Caroline Roka/FINN)

    ØKENDE ETTERSPØRSEL: Pilene peker oppover igjen for jobbmarkedet, og produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold, ser positivt på fremtiden. Bransjene med flest ledige stillinger nå er ´Helse og omsorg´, ´Bygg og anlegg´, ´Butikk og varehandel´ og ´IT´ (Foto: Caroline Roka/FINN)

Ringvold tror også bedriftene innen «industri, produksjon og kraft» vil oppleve vekst, men at denne utviklingen er avhengig av kursen på den norske kronen. En svak krone bidrar positivt til den sterke utviklingen innenfor denne sektoren. Sydenferiene blir dyrere, men konkurransekraften og etterspørslene etter arbeidskraft styrkes. Noen industrier forventes også ha mer moderat vekst enn tidligere. Den positive trenden innenfor olje og gass vil nok opprettholdes, men veksttakten vil trolig avta etter de siste års eksplosive utvikling, sier Ringvold.

Mange ledige stillinger innen IT og utdanning

Partner og kommersiell leder i Karrierehuset, Barbro Mosseng, er enig med Ringvold. Hun trekker også frem informasjonsteknologi og utdanning som bransjer med mange jobbmuligheter i 2020. Ønsker du å jobbe med programmering, tekniske løsninger eller jobber knyttet til infrastruktur, vil det være mange jobber å velge mellom. Her skjer det veldig mye i dag og fremover. Kompetanse knyttet til IT-sikkerhet vil også være svært ettertraktet. I tillegg til de nevnte bransjene er det også et stort behov for lærere over hele landet. Yrker som dreier seg om å lære bort kunnskap, vil det være rift om i fremtiden, sier hun.

  • STORT BEHOV FOR HELSEPERSONELL: Helse og omsorg er en av bransjene som vil ha stor etterspørsel etter arbeidskraft også i 2020, ifølge partner og kommersiell leder i Karrierehuset, Barbro Mosseng (Foto: Getty)

    STORT BEHOV FOR HELSEPERSONELL: Helse og omsorg er en av bransjene som vil ha stor etterspørsel etter arbeidskraft også i 2020, ifølge partner og kommersiell leder i Karrierehuset, Barbro Mosseng (Foto: Getty)

Disse stillingene er det stort behov for innen bransjene som topper FINNs statistikk:

(kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2019)

Tøffere kamp om arbeidstakere

Markeds-og kommunikasjonssjef i rekrutteringsselskapet Academic Work, Mads Wildhagen, sier den tøffe kampen om å få tak i kvalifiserte ansatte, fører til at mange bedrifter har endret sin rekrutteringsstrategi. Det innebærer blant annet at mange arbeidsgivere går bort fra kravet om flere års erfaring i stillingsutlysningene, og oppretter egne stillinger for studenter. Bedriftene har innsett at de må være tidligere på banen, og mange tilbyr nå prosjektstillinger, sommerstillinger og deltidsstillinger til studenter og nyutdannete i håp om at de skal trives så godt at de vil fortsette. I IT og teknologibransjen ser vi dette veldig tydelig, men jeg tror det vil bli mer av dette også innenfor ingeniørfaget, marketing og HR og andre bransjer, sier Wildhagen.

På flyttefot og ser etter en jobb i Oslo?

Se flere på FINN.no

Ønsker du å bytte bransje. Se etter ledige stillinger i kategorien "Annet" på FINN jobb her!

Se flere på FINN.no

Ser du etter en deltidsjobb?

Se flere på FINN.no