Søkeresultater, Fritidstomter

Hyttetomter

Nordre Kvalheimsneset hyttefelt, Bøvågen

1 100 m² 1 050 000 kr