Har du den billigste og beste bilforsikringen?

Har du den billigste og beste bilforsikringen?

Mange er uvitende om at de betaler for mye for en bilforsikring, og det er jo egentlig ikke så rart. En bilforsikring omfatter mange elementer, og jo bredere dekning du har, jo dyrere blir forsikringen. Men hva består egentlig en bilforsikring av?

Mange er uvitende om at de betaler for mye for en bilforsikring, og det er jo egentlig ikke så rart. Det er ikke alltid lett å vite hva som faktisk lønner seg for din bil og ditt bruk. En bilforsikring omfatter mange elementer, og jo bredere dekning du har, jo dyrere blir en forsikring. Men hva består egentlig en bilforsikring av?

  • Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, er noe alle må ha. Denne er lovpålagt og erstatter skader som motorvognen kan påføre andre mennesker og ting, men den dekker ikke skader på egen bil. For dette trenger du enten kasko eller delkasko.
  • Delkasko omfatter blant annet brann, tyveri, redning/hjelp og bruddskader på bilens glassruter. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp. Delkasko anbefales ofte dersom bilen er av eldre årgang og har lav verdi. Fordelen er at denne er billigere enn full kasko. Ulempen er at den ikke dekker så mye som full kasko, som for eksempel skade ved bilkollisjon der du har skyld.
  • Kasko har de samme dekningene som delkasko, men i tillegg omfatter denne også skader på egen bil ved kollisjon, sammenstøt, utforkjøring og velting. I tillegg dekker den skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen til gitte beløp.

I tillegg til kasko og delkasko må du tenke over om du ønsker fører- og medpassasjer med ulykkesforsikring. Det mange ikke vet er at denne forsikringen faktisk er frivillig og dekker personskade på både fører og passasjer(er). Den gir dermed en ekstra erstatning i tillegg til ansvarsforsikringen ved invaliditet eller død.

Det kan også være nyttig å vite at rettshjelpsforsikring er noe som inngår i alle bilforsikringer. Den innebærer at selskapet dekker utgifter til advokat etc. hvis du som eier eller fører av bilen blir part i en tvist. En redningsforsikring for biler inngår i både kasko og delkasko og gir deg rett til veihjelp som kranbil og transport fra ulykker.

Les mer om:

Hvordan vet du hvilken forsikring du skal velge?

Forbrukerrådet har laget en sjekkliste over ting du bør undersøke før du bestemmer deg for hvilken bilforsikring du har behov:

  • Er det behov for full kasko på bilen din eller er det tilstrekkelig med delkasko? Bilens verdi og størrelsen på bonusen din, er viktige momenter i vurderingen.
  • Har du kostbart tilleggsutstyr i bilen som krever særskilt forsikring?
  • Hvor langt kjører du i løpet av ett år? Husk at erstatningsutbetalingen vil bli redusert hvis skade inntreffer etter overskredet kjørelengde.
  • Har bilen sikkerhetsutstyr som gir reduksjon i forsikringspremien? Bør dette eventuelt monteres?
  • Har du krav på leiebil hvis uhellet skulle være ute?
  • Hvilke egenandeler og bonusordninger er det i de ulike selskapene?

Vær oppmerksom på at sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en dyrere forsikring enn de bileiere som er litt eldre.