Store forskjeller på de beste bilforsikringene, mindre på de rimelige

Store forskjeller på de beste bilforsikringene, mindre på de rimelige

Forskjellen på dekningskvaliteten mellom de ulike produktvariantene og selskapene er stor, særlig på bilforsikring

Innen bilforsikring er det flere produkttyper: Ansvar, delkasko, kasko og superkasko. Og innenfor hver av disse kategoriene vil det være forskjeller på produktene fra de ulike selskapene

Ansvarsforsikring: En ansvarsforsikring er noe du som bileier plikter å ha. Den dekker skader du som bileier kan påføre andre personer og gjenstander. Erstatningene etter en påkjørsel kan fort komme opp i flere millioner kroner. Innenfor ansvar er dekningene fra de forskjellige selskapene nesten identiske, så hvis du skal kjøpe en ansvarsforsikring kan du trygt gå for den rimeligste.

En delkasko er en vesentlig mer omfattende beskyttelse. Den vil ofte inkludere beskyttelse i tilfelle brann og eksplosjoner, tyveri, skader på glassruten og veihjelp. Innen delkasko er det ofte forskjeller på kvaliteten de ulike dekningene gir, men forskjellene er ikke så store, det går typisk på om du får dekket 5000 eller 10000 kroner ved tyveri fra bilen.

En kasko er utvidet til også å dekke skader på egen bil som du selv er skyld i. Superkasko-produkter er en kasko med enda bedre dekninger. Den er generelt mer generøs på dekningsstørrelser og inkluderer ekstra dekninger, som f.eks. leiebil. Forskjellene på forsikringsselskapenes dekninger blir større og større jo mer omfattende forsikringsproduktene blir. Det er ikke noen automatikk i at mest kjente forsikringsselskap er best eller at dyreste bilforsikring er best. Du må rett og slett innhente tilbud fra flere og sammenligne dekninger selskap for selskap.

Les mer om:

Det er mer enn bare pris som bør bety noe for valg av forsikringsselskap

Når du kjøper bilforsikring kjøper du beskyttelse og trygghet. Det er altså ikke bare lavest pris som betyr noe, men også hvor godt du er dekket, dersom uhellet er ute. Forsikringsfolk kaller det «kvaliteten på forsikringsdekningene og skadeoppgjøret».

Forsikringsdekningene er den juridiske beskrivelsen av hva den som kjøper bilforsikringen er dekket for og hvilke unntak som gjelder. Det kan for eksempel være en bilforsikring som inkluderer fri leiebil i perioden bilen er på verksted, mens andre selskaper ikke har med en slik dekning. Det kan også være forskjell på hvor spissfindig enkelte begrensninger er definert. Forsikringsdekningene er ofte skrevet over flere sider og med mye liten skrift. Det er først og fremst gjort for å begrense forsikringsselskapenes risiko – ikke for å gjøre deg som kunde velinformert.

Skadeoppgjør handler om hvor enkelt og realt selskapet opptrer innenfor de juridiske rammene og om du får en god utbetaling i forhold til de forventningene du hadde når du kjøpte en bilforsikring.