Kristin Skogen Lund: - Det du gjør ved siden av studiene kan være nøkkelen til å sikre deg jobb

Kristin Skogen Lund: - Det du gjør ved siden av studiene kan være nøkkelen til å sikre deg jobb

Mange nyutdannete og studenter risikerer å bli ekskludert fra arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere ofte ser etter kandidater med 3-5 års erfaring når de utlyser stillinger viser en fersk jobbundersøkelse fra FINN.

Norske arbeidssøkere går gode tider i møte, ifølge en ny undersøkelse gjort av Norstat på vegne av FINN. De ferske tallene viser at det forventes ti prosent flere stillingsutlysninger i 2019 i forhold til i fjor. Hvert halvår lanserer FINN jobb en rapport (Jobbindeksen) om det norske arbeidsmarkedet. Jobbindeksen for 2019 ble presentert på Handelshøyskolen BI i Oslo 23. januar, og hovedfokus for årets rapport er unge arbeidstakere.

Et av de viktigste funnene i rapporten er at mange arbeidsgivere ofte ser etter kandidater med 3-5 års erfaring når de utlyser stillinger. Et ekspertpanel bestående av P3-sjef Ingjerd Østrem Omland, Trygve Håkedal, som ble kåret til Årets unge leder 2017, konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund og prosjektleder i Oslo Business Forum, Andreas Kustås forsikret imidlertid de mange fremmøtte studentene om at det er mye de kan gjøre for å sikre seg den nødvendige erfaringen, mens de studerer.

*Jobbindeks er en halvårsrapport fra FINN som tar pulsen på̊ jobbmarkedet her og nå̊. Rapporten har som mål å bidra med innsikt og prognose om utviklingen i jobbmarkedet, for på̊ den måten å tilrettelegge for smarte rekrutteringsprosesser og et velfungerende jobbmarked. Første jobbindeks ble lansert i mai 2016. Dette er sjette gang rapporten lanseres.

Man kan lære mye av å jobbe på gulvet

Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted råder for eksempel studenter og andre ferske jobbsøkere til å tenke alternativt for å bygge seg opp erfaring. Utdanning er viktig, men annen erfaring er også sentralt. Ved for eksempel å ha deltidsjobb i butikk eller på gulvet i en virksomhet kan man lære mye om kundeservice, daglig drift og samhandling. Min første jobb var å pakke kaffe langs et samlebånd. Det ga meg respekt for de som jobbet der og lærte meg mye som jeg har tatt med meg i jobben som leder. Det du gjør ved siden av studiene kan være nøkkelen til å sikre deg jobb. Frivillig arbeid eller verv i foreninger er andre gode måter å skaffe seg erfaring på, sier hun.

  • En student som har fulgt rådet hennes, er Jacob Schøpp.

    Han har jobbet deltid flere år, før han begynte på Bachelor-studier i økonomi og administrasjon ved handelshøyskolen BI i Oslo. Jeg har hatt deltidsjobb helt siden jeg gikk på ungdomsskolen. Da lærte jeg kundebehandling og litt administrativt, i tillegg til at jeg lærte å jobbe med alle typer folk. Det å kunne håndtere andre i en gruppesammenheng tror jeg er veldig viktig, sier han.

  • SER LYST PÅ FREMTIDEN: BI-studenten Jacob Schøpp har fått mange gode erfaringer av å jobbe deltid siden ungdomsskolen, som han tror vil være nyttige å ta med seg når han er ferdigutdannet. Foto: Svein Dybdahl.

    SER LYST PÅ FREMTIDEN: BI-studenten Jacob Schøpp har fått mange gode erfaringer av å jobbe deltid siden ungdomsskolen, som han tror vil være nyttige å ta med seg når han er ferdigutdannet. Foto: Svein Dybdahl.

Tror på vekst i trainee-stillinger

Jobbanalytiker og produktdirektør for FINN Jobb, Christopher Ringvold, advarer mot at arbeidsmarkedet blir ekskluderende dersom relevante arbeidsgivere ikke gir nyutdannede sjansen. Han anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør. Nyutdannede sitter med helt fersk kompetanse og det er noe mange bedrifter etterspør. Vi har sett at en del bedrifter oppretter traineestillinger og det tror jeg er en nisje som kommer til å vokse fremover.

For tiden er dynamikken i arbeidslivet slik at bedriftene sliter med å få nok arbeidskraft. Da strekker de ut hånden mot utdanningsinstitusjoner. På de skolene som har tett samarbeid mot næringslivet, så vil man nok få det med seg. På andre skoler så bør man følge med på FINN, det meste blir jo lyst ut der. FINNs jobbindeks viser forventninger om at særlig oljenæringen og oppdrettsnæringen kommer til å trenge flere folk i 2019. Det vil også bli et sterkt behov for teknologer. Behovet for teknologer har ligget der hele tiden, men det ser også ut til at markedet her er helt umettelig, sier Ringvold.

  • Jobbanalytiker og poduktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør.. (Foto: Caroline Roka)

    Jobbanalytiker og poduktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør.. (Foto: Caroline Roka)

Ber arbeidsgivere ansette folk med forskjellige bakgrunner

I et hett arbeidsmarked går mange arbeidsgivere nye veier, blant annet ved oppfordre folk med spesielle interesser, som gaming, til å søke. P3-sjef Ingjerd Østrem Omland tror arbeidsgivere vil gå glipp av store muligheter dersom de kvier seg for å ansette folk uten erfaring. Mange ser etter folk med litt erfaring fordi de er enklere å håndtere. Men ansetter man folk som er for like, så får man ikke den friksjonen som er nødvendig for gode resultater. Stiller vi for strenge krav, så ekskluderer vi mange som har et stort potensiale i seg. Nye tall fra FINN viser at arbeidstakere som er i feil jobb gjør at vi går glipp av verdiskaping for minst 60 milliarder kroner i året. Vi håper denne Jobbindeksen kan inspirere til å gjøre noe med det, slik at vi sammen kan jobbe oss mot et smartere og mer velfungerende jobbmarked, sier produktdirektør Christopher Ringvold i FINN Jobb.

Jobbindeks er en halvårsrapport fra FINN som tar pulsen på̊ jobbmarkedet her og nå̊. Rapporten har som mål å bidra med innsikt og prognose om utviklingen i jobbmarkedet, for på̊ den måten å tilrettelegge for smarte rekrutteringsprosesser og et velfungerende jobbmarked. Første jobbindeks ble lansert i mai 2016. Dette er sjette gang rapporten lanseres.

Jobber ledig på Svalbard

Se flere på FINN.no