IMG 9947

Det Jacob (24) gjør ved siden av studiene kan være nøkkelen til å sikre seg jobb

Syv av ti ledere mener at erfaring er viktigere enn hvilken utdanning du har.

Syv av ti ledere mener at erfaring er viktigere enn hvilken type utdanning du har, viser FINN jobbindeks 2020. Da er det lurt å starte tidlig, men akkurat hva slags type jobb er ikke så farlig.

Jacob gjør nå, som Skogen Lund gjorde da

Jacob Schøpp har nettopp blitt ferdig med en bachelor i økonomi og administrasjon ved handelshøyskolen BI i Oslo. Nå har han flyttet til Danmark for å ta en master i economics and business administration ved Copenhagen Business School. Som 26-åring er Jacob ferdig utdannet, og fordi han som regel har hatt en deltidsjobb ved siden av studiene sine, kan han ha en fordel når han snart skal søke sin første voksenjobb.

– I starten handlet det om å få litt ekstra lommepenger å rutte med, men over tid ser man verdien i det å bli eksponert til arbeidslivet i en tidlig alder. Man får på mange måter erfart hvordan du selv fungerer i arbeidslivet gjennom sentrale faser av livet, helt fra ungdomsårene til man begynner å bli klar for arbeidslivet. På denne måten får man reflektert over ens egne svakheter og styrker, slik at man blir den beste versjonen av seg selv og en god ansatt og medarbeider, sier han.

Jacob har hatt mange varierte deltidsjobber, både i dagligvarebutikk, smoothie-sjappe og restaurant. Han er overbevist om at alt han har lært gjennom deltidsjobbene vil gi han en fordel i det relativt albuespisse miljøet arbeidslivet kan oppfattes som når du er helt fersk fra skolebenken.

– Jeg har blant annet lært kundebehandling og litt administrativt, i tillegg til at jeg lærte å jobbe med alle typer folk. Det å kunne håndtere andre i en gruppesammenheng tror jeg at er veldig viktig, sier han.

  • Om to år kommer Jacob til å være ferdig utdannet med et ønske om å jobbe i blant annet finansbransjen, han føler at deltidsjobbene han har hatt siden ungdomsskolen bidrar til å gjøre han mer rustet for arbeidslivet.

    Om to år kommer Jacob til å være ferdig utdannet med et ønske om å jobbe i blant annet finansbransjen, han føler at deltidsjobbene han har hatt siden ungdomsskolen bidrar til å gjøre han mer rustet for arbeidslivet.

Også konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, råder studenter og andre ferske jobbsøkere til å gjøre som Jacob: tenk alternativt for å bygge opp erfaring.

– Utdanning er viktig, men annen erfaring er også sentralt. Ved for eksempel å ha deltidsjobb i butikk eller på gulvet i en virksomhet kan man lære mye om kundeservice, daglig drift og samhandling. Min første jobb var å pakke kaffe langs et samlebånd. Det ga meg respekt for de som jobbet der og lærte meg mye som jeg har tatt med meg i jobben som leder, sier hun.

Jacob deler mange av de samme refleksjonene fra sitt ståsted som student:

– I en deltidsstilling får man en fin introduksjon til arbeidslivet, selv om deltidsjobben ikke nødvendigvis trenger å være relatert til fagfeltet man studerer. Det handler i stor grad om å svare til de forventinger som blir stilt til deg av både arbeidsgiver og medarbeidere. Dette er sentrale elementer man vil støte på senere i arbeidslivet etter endt studie, sier han.

  • Toppledernes 3 beste tips til jobbsøknaden

    Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, mener at en deltidsjobb, eller frivillige aktiviteter og verv ved siden av studier, kan være nøkkelen til å sikre seg jobb senere.

Utdanningsinstitusjoner må samarbeide tettere med næringslivet

Jobbanalytiker og produktdirektør for FINN Jobb, Christopher Ringvold, anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør.

- Nyutdannete sitter med helt fersk kompetanse og det er noe mange bedrifter etterspør. Vi har sett at en del bedrifter oppretter traineestillinger og det tror jeg er en nisje som kommer til å vokse fremover.

Jacob er helt enig:

– Det er ofte slik at vi studenter tilegner oss teoretisk kunnskap som bygger på urealistiske forutsetninger i næringslivet, og alt vil nødvendigvis ikke gå på skinner når man kommer ut i arbeidslivet. Som nyansatt blir man møtt med utfordringer som for eksempel informasjonsinnhenting, eldre eller nyere IT-systemer og ukjente programvarer- og verktøy som benyttes i praksis. Dette bidrar til å øke avstanden mellom den nyutdannede og arbeidsgiver. Det å redusere denne avstanden gjennom et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidsgiverene, har jeg stor tro på!

  • Jobbanalytiker og poduktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør.. (Foto: Caroline Roka)

    Jobbanalytiker og poduktdirektør i FINN Jobb, Christopher Ringvold, anbefaler utdanningsinstitusjoner å samarbeide tett med næringslivet for å sikre at studentene får med seg kunnskapen som arbeidsgiverne etterspør.. (Foto: Caroline Roka)

Kan det bli litt mye til tider?

Man lærer forskjellig, og for mange er det kanskje mer enn nok å klare og komme seg gjennom studiet, uten at man må tenke på jobb i tillegg. Til det har Jacob noen gode råd:

– Jeg tror nøkkelen her er at man må finne en deltidsjobb som passer for seg. For meg har arbeidsmiljø og gode medarbeidere alltid blitt vektet mest. Jeg har nok bevisst søkt stillinger innen servicebransjen av den grunn – i tillegg er jeg sosial av natur og trives i et høyt tempo! På den måten blir deltidsjobben med på å skape variasjon og gir et avbrekk fra studiet, sier Jacob.

– På en annen side, så er det ikke alltid slik at man kan velge og vrake i valget av en deltidsstilling og da blir saken noe annerledes. Det er dessverre slik at vi studenter, spesielt her i Oslo, er avhengige av lånekassens stipendordning for å få den personlige økonomien til å gå rundt. Med skyhøye leiepriser som spiser opp mellom 70-80% av stipendet, er det klart at man som student er avhengig av å ha en deltidsjobb for å kunne nyte godene studenttilværelsen tilbyr. Da er det viktig å gjøre det beste ut av det, og finne en jobb man trives i!

Jacob er nå klar for to nye år om student i Danmark, men gleder seg allerede til å komme ut i arbeidslivet etter masteren er boks.

– Når jeg er ferdig ønsker jeg å jobbe innen finanssektoren her i Oslo. Samtidig er kommer jeg jo fra Stavanger, så man skal ikke utelukke olje og gass-sektoren heller, enten her på Østlandet eller hjemme på Vestlandet. Tiden vil vise.

Masse lykke til Jacob, dette nailer du! <3