3 tips for å lykkes i jobben din

3 tips for å lykkes i jobben din

Mange unge nordmenn føler seg overkvalifisert for jobben de har i dag, viser undersøkelse fra FINN. Men noen enkle grep kan gjøre det lettere å lykkes med karrierevalget.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for FINN – jobbindeksen, januar 2019 – viser at over 30 prosent av nordmenn under 30 år mener de de er overkvalifisert for jobben de har i dag.

Vær åpen for videreutvikling

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, tror en av grunnene til dette er at mange har for høye forventninger til at de skal få brukt alt de har lært i sin første jobb.

  • Studiene er en fase av livet hvor man lærer å lære, og hvor man utvikler seg og forbereder seg på den egentlige læringen som kommer når man begynner å jobbe. Så se på din nye jobb som en god mulighet til å utvikle deg videre, sier hun.

  • Dette er en god grunn for arbeidsgivere til å ansette nyutdannete. Når en nyansatt som kommer inn og er fersk, får arbeidsgiver mulighet til å forme han eller henne.

  • Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund

    OPPFORDRER TIL VIDEREUTVIKLING: -Se på din nye jobb som en god mulighet til å utvikle deg videre, sier konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund. Foto: Svein Dybdahl

  • Ta kontakt med fagfolk i bedriften når du søker jobb

    Ifølge jobbanalytiker og produktdirektør i FINN Jobb - Christopher Ringvold, er mange arbeidstakere opptatt av å få brukt kompetansen de sitter på. Han anbefaler derfor jobbsøkere å stille spørsmål til fagfolk i bedriften, for å få klarhet i hva slags oppgaver en stilling de er nysgjerrig på innebærer. Arbeidstakerne er opptatt av å bruke kompetansen de sitter på. Å være i dialog med andre fagpersoner på et tidlig tidspunkt i en ansettelsesprosess, gjør at du blir kjent med innholdet i jobben og får et klart inntrykk av hvem og hva virksomheten står for, sier Ringvold.

Trekk fram kompetansen din

Ringvold mener det kan gi gode muligheter for folk med solid kompetanse innen teknologi, selv om man eventuelt skulle mangle formell utdannelse. Det er mange yngre arbeidstakere som har vokst opp med koding som fritidsaktivitet – og har gjennom denne erfaringen en helt unik innsikt om teknologi og hvordan den kan anvendes. Dette hever kompetansen deres inn mot mange stillinger, sier Ringvold. Han får støtte av konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund:

  • Jeg er for at unge skal ta utdanning, men det som til sist betyr noe er det man evner å gjøre og skape av ferdigheter i praktisk arbeidsliv.

  • Det å være aktiv og gripe mulighetene man har til å bidra, til å lære mer om seg selv og hva man kan bidra med, det tror jeg er viktig, sier hun.

I 2018 ble 231 000 stillinger utlyst på FINN jobb. Bransjene med flest utlysninger var bygg og anlegg, helse/omsorg og industri og produksjon.

FINNs undersøkelse forventer en økning på ti prosent antall utlysninger i 2019. I tillegg til teknologibransjen forventes det spesielt sterk økning i stillinger i oppdrettsnæringen og olje- og gassindustrien. Oljeindustrien og oppdrettsnæringen ser ut til å trenge mer folk. Behovet for teknologer har ligget der hele tiden, men det ser også ut til at markedet her er helt umettelig, sier Christopher ringvold i FINN Jobb.

Jobbindeks er en halvårsrapport fra FINN som tar pulsen på̊ jobbmarkedet her og nå̊. Rapporten har som mål å bidra med innsikt og prognose om utviklingen i jobbmarkedet, for på̊ den måten å tilrettelegge for smarte rekrutteringsprosesser og et velfungerende jobbmarked. Første jobbindeks ble lansert i mai 2016. Dette er sjette gang rapporten lanseres.

Drive din egen franchise?

Se flere på FINN.no

På jakt etter ny jobb? Se stillinger innenfor bransjen Fiskeri og oppdrett på FINN her!

Se flere på FINN.no

Jobbe innenfor Kontor og administrasjon?

Se flere på FINN.no