3 tips for å lykkes i jobben din

3 tips for å lykkes i jobben din

Mange unge nordmenn føler seg overkvalifisert for jobben de har i dag, viser undersøkelse fra FINN. Men noen enkle grep kan gjøre det lettere å lykkes med karrierevalget.

Publisert 21. november 2019 kl. 14.09

En undersøkelse gjennomført av Norstat for FINN – jobbindeksen, januar 2019 – viser at over 30 prosent av nordmenn under 30 år mener de de er overkvalifisert for jobben de har i dag.

Vær åpen for videreutvikling

Konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund, tror en av grunnene til dette er at mange har for høye forventninger til at de skal få brukt alt de har lært i sin første jobb.

Trekk fram kompetansen din

Ringvold mener det kan gi gode muligheter for folk med solid kompetanse innen teknologi, selv om man eventuelt skulle mangle formell utdannelse. Det er mange yngre arbeidstakere som har vokst opp med koding som fritidsaktivitet – og har gjennom denne erfaringen en helt unik innsikt om teknologi og hvordan den kan anvendes. Dette hever kompetansen deres inn mot mange stillinger, sier Ringvold. Han får støtte av konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund:

I 2018 ble 231 000 stillinger utlyst på FINN jobb. Bransjene med flest utlysninger var bygg og anlegg, helse/omsorg og industri og produksjon.

FINNs undersøkelse forventer en økning på ti prosent antall utlysninger i 2019. I tillegg til teknologibransjen forventes det spesielt sterk økning i stillinger i oppdrettsnæringen og olje- og gassindustrien. Oljeindustrien og oppdrettsnæringen ser ut til å trenge mer folk. Behovet for teknologer har ligget der hele tiden, men det ser også ut til at markedet her er helt umettelig, sier Christopher ringvold i FINN Jobb.

Jobbindeks er en halvårsrapport fra FINN som tar pulsen på̊ jobbmarkedet her og nå̊. Rapporten har som mål å bidra med innsikt og prognose om utviklingen i jobbmarkedet, for på̊ den måten å tilrettelegge for smarte rekrutteringsprosesser og et velfungerende jobbmarked. Første jobbindeks ble lansert i mai 2016. Dette er sjette gang rapporten lanseres.

Drive din egen franchise?

Se flere på FINN.no

På jakt etter ny jobb? Se stillinger innenfor bransjen Fiskeri og oppdrett på FINN her!

Se flere på FINN.no

Jobbe innenfor Kontor og administrasjon?

Se flere på FINN.no