Jobbe og bo i Vestfold. Alt du trenger å vite

Jobbe og bo i Vestfold. Alt du trenger å vite

Ønsker du å jobbe og bo i Vestfold? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

 • Historiske Vestfold

  Vestfold var tidligere et eget fylke, men ble i 2020 slått sammen med Telemark til Vestfold og Telemark fylke. Vestfold ligger på vestsiden av Oslofjorden og Drammensfjorden, og strekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen.

  Vestfold er landets tettest befolkede fylke etter Oslo og Akershus. Det tidligere fylket har sju byer: Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stavern, Horten og Holmestrand. Vestfold har hatt jevn befolkningsvekst de siste tiårene, og har i dag over 250 000 innbygger.

  Bosetningen i Vestfold er sterkt knyttet til kystområdet, og alle byene ligger ved kysten. Som landskap og provins strekker Vestfolds historie seg helt tilbake til det første årtusen. Stedet var en av de tre sentrale provinsene i den historiske regionen Viken. I Horten kommune ligger den fredede Borreparken, som er Nord-Europas største samling av graver fra vikingtiden.

  Fyret på Verdens ende i Vestfold - Foto: Getty Images
 • Hjørnesteinsbedrifter i Vestfold

  Historisk har Vestfold vært et maritimt fylke – helt tilbake til vikingtiden via hvalfangst til 2000-tallets leverandørindustri innen olje og gass. De tre tradisjonelle hovednæringene i Vestfold; hvalfangst, skipsbyggingsindustri og skipsfart har hatt stor tilbakegang siden 1970-årene. Imidlertid fikk ny industri fotfeste i Vestfold i 2000-årene. Dette er særlig innen ingeniørfag, elektronikk, mikro/nanoteknologi og vannbehandling, i tillegg til en stor bygg- og anleggsbransje.

  Det er også tyngre aktører innen næringsmiddelindustrien i Vestfold. Det skyldes i stor grad nærheten til en del av landets beste matjord og dyktige bønder. De viktigste industrigrenene er nærings-, drikkevare- og tobakksindustri, data- og elektrisk utstyrsindustri, metallvareindustri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

 • Jobbe i Vestfold

  Ønsker du å jobbe i Vestfold? Det tidligere fylket består av sju byer som tilbyr flere jobbmuligheter for deg som er på jakt etter jobb. Her finner du både deltid og heltid, samt internships og traineeprogrammer. Det er særlig jobbmuligheter innenfor bransjer som IT-industrien, bygg- og anleggsbransjen og næringsmiddelindustrien.

  For deg som er på jakt etter meningsfullt arbeid, er det fint å vite at Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Her kan du bli en del av et dynamisk miljø med spennende samarbeid på tvers av faggrupper, samt interessante utfordringer og faglig utvikling.

 • Bo i Vestfold

  Flytte til Vestfold? Her er du sterkt knyttet til kysten, da alle byene ligger ved kysten. Vestfold har hovedsakelig sommerturisme med en høy andel av hytter og ferieanlegg, og kysten og skjærgården er en stor turistattraksjon.

  Det er mange bomuligheter i alle de sju byene i Vestfold. Fellesnevneren er at du kan bo landlig, samtidig som du har nærhet til sentrum og kulturliv. Her er det fine bomuligheter for både familier, par og eldre. Et godt skole- og barnehagetilbud, samt flere fritidsaktiviteter for store og små.

  For eksempel finner du et stort tilbud av både eneboliger og leiligheter i Sandefjord, og her får du mye bolig for pengene. Larvik byr på urbane muligheter og sjarmerende tettsteder nært tilknyttet flott kystlinje. Velger du å flytte til Tønsberg er det godt å vite at her er det korte avstander i et kompakt sentrum – noe som gir feriefølelse midt i hverdagen.

  Det er også populært å bo i Færder kommune som er Vestfolds skjærgård. Kommunen omfatter de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme, og består av 653 større og mindre øyer og holmer i Oslofjorden, sør for Tønsberg.

  Idylliske Åsgårdstrand i Vestfold - Foto: Getty Images
 • Kollektivtransport i Vestfold

  Veinettet i Vestfold er godt utbygd, og Vestfoldbanen fra Drammen til Skien og Porsgrunn går gjennom Vestfold. Fra Drammen går det flere tog videre til Oslo. Det er et nettverk av bussruter i Vestfold, og den viktigste veien er E18 som går gjennom Vestfold fra Drammen og nedover til Telemark og Sørlandet.

  Horten har hyppig fergeforbindelse med Moss, og fergeruter fra Larvik til Hirtshals i Danmark, og Sandefjord til Strömstad i Sverige. Torp Sandefjord lufthavn har rutefly til både inn- og utland.

 • Pendling i Vestfold

  De mindre byene Stavern, Holmestrand og Horten, samt Færder kommune er pendlerkommuner. Her er det stor utpendling til nabokommuner, og til resten av Telemark og Vestfold fylke. Det er også flere som pendler til større byer som Oslo og Drammen. Det gode veinettet gjør dette enkelt for deg som velger å ha jobb et annet sted enn hjemkommunen.