Jobbe og bo i Østfold. Alt du trenger å vite

Jobbe og bo i Østfold. Alt du trenger å vite

Ønsker du å jobbe og bo i Østfold? Bli kjent med steder, jobbmuligheter, kollektivtransport, pendling, skoler, barnehager og fritid. Les alt du trenger å vite her!

Bo i Østfold

Usikker på hvor Østfold ligger? Østfold var tidligere et eget fylke på Østlandet, som i dag er blitt en del av Viken fylke. Det grenser til Akershus i nord og Sverige i sør og øst. Østfold har kyststripe mot Oslofjorden og på andre siden av fjorden finner du Vestfold.

Østfold består av distriktene Ytre Østfold (Halden, Nedre Glomma og Mosseregionen) og Indre Østfold. De seks byene i Østfold er Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen og Sarpsborg.

Nå som vi raskt har navigert oss i området, la oss se litt nærmere på byene i Østfoldregionen.

  • Gamle Svinesundsbru over Iddefjorden i Halden - Foto: Getty Images

    Gamle Svinesundsbru over Iddefjorden i Halden - Foto: Getty Images

Hjørnesteinsbedrifter i Østfold

I 1860 ble de første dampsagene i landet startet opp i Østfold. Historisk sett har området vært et av Norges fremste industrifylke. Beliggenheten ga fordeler, da fylke huser tre store vassdrag og god nærhet til havet. Sagbruk og treforedling ga fylket sterk økonomisk tyngde i landet.

Pendling i Østfold

Det er mange som velger å pendle i Østfold og transportmulighetene gjør dette fullt mulig. Det finnes to jernbanelinjer og to store motorveier gjennom fylket.