Norske ledere: Arbeidserfaring er viktigere enn utdanning

Norske ledere: Arbeidserfaring er viktigere enn utdanning

Arbeidserfaring er viktigere ved rekruttering, sier norske næringslivsledere i en ny undersøkelse for FINN jobb. Hvordan kan vi endre måten vi utdanner studenter i Norge, for å gjøre dem enda mer klar for arbeidslivet?

Mange av oss har opplevd det samme: Å være ferdig med en lang utdanning, starte jobbsøking og få beskjed på jobbintervju at de søker noen med mer erfaring. En ny undersøkelse utført blant norske næringslivsledere av Norstat på vegne av FINN jobb bekrefter at arbeidserfaring faktisk er viktigere ved rekruttering enn hvilken utdanning du har. Syv av ti ledere mener erfaring er viktigst, to av ti mener utdanning er viktigst og en tidel vet ikke hva som er viktigst for dem. Det er ledere i større selskaper (flere enn 20 ansatte) som i størst grad vektlegger erfaring. Blant lederne i de mindre selskapene er det en fjerdedel som mener utdanning er viktigst.

Utdanningsinstitusjonene må tenke nytt
Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb, mener tallene viser at norske utdanningsinstitusjoner må endre måten de tenker på. Våre tall har i lang tid vist at arbeidserfaring verdsettes høyt i det norske arbeidslivet. Utdanningsinstitusjoner og politikere må ta dette på alvor og stille seg selv spørsmålet «hvordan kan vi endre måten vi utdanner studenter i Norge, for å gjøre dem enda mer klar for arbeidslivet», sier Ringvold.

Etterspørsel etter realkompetanse vokser

En gjennomgang av ord som blir brukt i jobbannonser på FINN jobb, viser en stor økning i bruken av ordet «realkompetanse». I 2019 ble realkompetanse nevnt 14 prosent oftere enn året før. Sammenlignet med 2016 har etterspørselen etter «realkompetanse» økt med hele 51 prosent. Samtidig viser FINNs analyser at ordene «master» og «bachelor» i jobbannonser har økt i bruk siden 2016, selv om økningen fra 2018 er minimal. Ringvold i FINN mener tallene viser at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Det er ingenting i jobbannonsene på FINN som tyder på at utdanning er passé, men som samfunn må vi ta innover oss at realkompetanse og erfaring blir viktigere. Dette er absolutt en trend jeg tror vil fortsette, særlig på grunn av den digitale omstillingen vi skal gjennom, avslutter Ringvold.

Les mer om: