FINN jobbindeks, juni 2018

FINN jobbindeks, juni 2018

Rapporten du kan lese her handler om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge. Vi tror rekrutteringsprosessen kan bidra til endring og positiv utvikling.

Det siste halve året har både næringslivet, ved NHO, og regjeringen ved barne- og likestillingsministeren og næringsministeren satt det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på dagsorden. I juni inviterte regjeringen toppledere i næringslivet til rundebordskonferanse, der tema nettopp er bedre kjønnsbalanse i toppledelsen. Vi i FINN er en del av Schibsted-konsernet, som er blant dem som har blitt kritisert for mangelfull balanse av kvinnelige og mannlige ledere. Nå har konsernet forpliktet seg til å ha 60/40 kjønnsbalanse i ledelsen innen 2020.

Denne vinteren har kvinners plass i arbeidslivet blitt aktualisert ytterligere gjennom #metoo. Når vi nå lanserer rapporten Jobbindeks for femte gang, var det kjønnsdelte arbeidsmarkedet et opplagt tema å borre dypere i. Som samfunnsaktør vil vi i FINN gjøre vårt for å belyse debatten og bidra til ytterligere press blant de av dere som ansetter. FINN jobb sin årlige jobbundersøkelse gjennomføres av Norstat, og måler ulike forhold knyttet til arbeidsliv og mobilitet. Ifølge undersøkelsen er det syv ganger flere menn enn kvinner som er toppledere. Resultatene bekrefter at vi fortsatt har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Samtidig blir det spennende å se om initiativene og fokuset på kvinner i arbeidslivet gir positive utslag i året som kommer. I jobbindeks tar vi pulsen på arbeidsmarkedet her og nå.

Les mer om:

Når vi vet at rundt 80 prosent av alle jobbskifter i Norge skjer via FINN, kan vi trygt si at våre tall reflekterer sanntiden i stillingsmarkedet. I FINN er vi overbevist om at bevissthet i rekrutterings- prosessen kan bidra til et mer likestilt arbeidsmarked. Hvilke kvaliteter som etterspørres i stillingsutlysningen, og hvordan arbeidstakere hentes til nye stillinger er momenter som kan gjøres noe med og som kan påvirke balansen i arbeidsmarkedet.

God lesing!

Christopher Ringvold

Jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb

  • Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb. Foto: Caroline Roka/FINN.

    Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb. Foto: Caroline Roka/FINN.

Jobbe i Haugesund?

Se flere på FINN.no

Jobbe i Sandefjord?

Se flere på FINN.no

Jobbe i Levanger?

Se flere på FINN.no