Spår fortsatt oppgang i arbeidsmarkedet fremover

Spår fortsatt oppgang i arbeidsmarkedet fremover

Jobbpuls mars 2018: Så langt i 2018 har FINN jobb opplevd sterk vekst i antall utlyste stillinger, med unntak av i påskemåneden mars. Og stillingsutlysningene forventes å øke ytterligere utover våren.

Nå som våren kommer tror vi at vi vil se en enda større oppgang i arbeidsmarkedet, sier Hilde Sommerstad, forretningsutvikler i FINN jobb. Hittil i 2018 har FINN jobb hatt en solid vekst i antall utlyste stillinger både i januar (7 prosent opp) og februar (8 prosent opp) sammenlignet med januar og februar i 2017. I mars opplevde FINN jobb en svak nedgang (4 prosent) sett i forhold til fjoråret - noe som ifølge Sommerstad skyldes påskehøytiden, som var i slutten av måneden. Vi ser en naturlig nedgang i antall utlyste stillinger i mars på grunn av påsken. Ser vi på første kvartal samlet, har 2018 startet sterkt, med en solid vekst i januar og februar på tilsammen 8 prosent sett i forhold til i fjor, sier Sommerstad.

Naturlig nedgang i påsken

En nedgang i påskehøytiden er ikke unaturlig. FINN jobb så samme tendens både i april 2017 og i mars 2016, da antall stillingsutlysninger gikk noe ned som følge av at høytiden falt til disse månedene. Likevel har årets første kvartal (januar, februar, mars) vært sterkere enn fjorårets. I årets første kvartal ble det utlyst tre prosent flere stillinger sammenlignet med første kvartal i 2017, selv om påsken den gang falt i april. Det blir derfor ekstra spennende å se hvordan stillingsmarkedet utvikler seg nå videre i april, sier Sommerstad.

En god tid for arbeidsmarkedet og kandidater

Veksten i januar og februar i år, sett sammen med utviklingen i mars og april i foregående år, tyder på at man kan forvente en solid økning i stillingsutlysninger utover våren. Mai og juni har også vist seg å være svært gode måneder for stillingsutlysninger, og opplevde en vekst på mellom 10 og 16 prosent (sammenlignet med året før) både i 2016 og 2017. Sommerstad i FINN jobb ser dermed svært positivt på arbeidsmarkedet fremover.

At det har vært såpass mange stillingsutlysninger i årets tre første måneder viser at mange arbeidsgivere har vært tidlig ute og planlagt rekrutteringsåret godt. Vi tror at antall utlysninger vil vokse nå fremover, og at vi går mot en god tid for arbeidsmarkedet og kandidater, sier hun.

Se tall for Q1 (januar, februar, mars) 2018 fra FINN jobb nedenfor:

Stillingsmarkedet for januar 2018

  • Stillingsutlysninger januar - hele landet - 20 153 stillinger - Opp 7,36 %
  • Stillingsutlysninger offentlig sektor - 4132 stillinger - Opp 13 %
  • Stillingsutlysninger privat sektor - 15 950 stillinger - Opp 6 %

Stillingsmarkedet for februar 2018

  • Stillingsutlysninger februar - hele landet - 18 367 stillinger - Opp 8 %
  • Stillingsutlysninger offentlig sektor- 4067 stillinger - Opp 7 %
  • Stillingsutlysninger privat sektor - 14 549 stillinger - Opp 8 %

Stillingsmarkedet for mars 2018

  • Stillingsutlysninger mars - hele landet 19 472 stillinger - Ned 4 %
  • Stillingsutlysninger offentlig sektor 4181 stillinger - Opp 8 %
  • Stillingsutlysninger privat sektor 15 217 stillinger - Ned 8%

Søker du etter jobb i Troms og Finnmark? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no

Søker du etter jobb i Agder? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no

Søker du etter jobb i Innlandet? Se hvilke stillinger som er ledige på FINN!

Se flere på FINN.no