Voksne i klasserom under en presentasjon

Forsikringsundersøkelsen 2018

Fikk du ikke med deg resultatene fra Forsikringsundersøkelsen? Fortvil ikke — her er de viktigste funnene fra årets utgave.

FINN.no har lang tradisjon i å dele kunnskap med sine partnere. Vi gjør innsikt og analyser sammen med de største analysebyråene for å sikre at vi sammen forstår markedet, forbrukerne og de endringene som skjer. Vi går i dybden på blant annet jobbmarkedet, bilindustrien, eiendomsmarkedet, dagligvare, bank og ikke minst forsikringsmarkedet.

Som tidligere gjorde vi undersøkelsen sammen med Kantar TNS. Fra Kantar var det "Mr. Forsikring", Alexander Staubert, som både stod for undersøkelsen og presenterte den hos FINN i høst. Tradisjonen tro ble undersøkelsen presentert på et frokostmøte. Oppmøte var godt, og blant tilhørerne var det både representanter fra de store og etablerte forsikringsselskapene, mange fra nye aktører, og spennende oppstartsselskaper. Undersøkelsen skaper stor interesse fra alle hold, og vi i FINN og Schibsted er glade for å kunne dele kunnskap og læring med våre partnere.

Tre sentrale uttak

1. Reklamekjennskap

Det er en liten bevegelse i retning av at flere selskap oppleves som forskjellig. Tidligere år så vi at forbrukerne knapt kunne skille selskapene fra hverandre i uhjulpen reklamekjennskap. Nå er den en tendens den riktige veien gjennom en 4 prosent økning i differensiering mellom selskapene. Gjensidige, IF, DNB og Jernbaneforbundets Forsikringsselskap, samt noe andre små, oppfattes som noe mer differensiert

2. Mobilitet i markedet

Det er flere kunder i dag som går i kategorien "uinvolvert". Dette er en skummel trend, da det ofte medføre en lavere lojalitet og mindre mobilitet i markedet. Dette kan være forbigående da vi ser i undersøkelsen at det er flere som sier at det er aktuelt å bytte forsikringsselskap. Det er spesielt de yngre som oppgir at det kan være aktuelt å bytte. Det viser også at det er flest som sier at det er aktuelt å bytte i de største selskapene.

Vi ser at det er ulike triggere som fører til mobilitet i markedet. For de to største gruppene, Thomas Trygghetssøker og Unni Uinvolvert, trigges mobilitet primært ved bilkjøp og når man flytter sammen.

3. Verdien av data

Kundene kan dele data om seg selv og eget bruk, hvis det gir noe tilbake, men det er ikke all data som man vil dele. Jo, mer personlig, jo mindre villig er man til å dele. Det kan se ut til at de færreste vet hva de allerede deler med forsikringsselskapene og hva dataene benyttes til. Her har man som bransje en mulighet til å skape trygghet rundt bruk av data før brukerne kommer i en "forsvarsposisjon.