Bakdekk

Dette sier forbrukerne om bilfinansiering

Bilfinansieringsundersøkelsen 2019 ser på forbrukertrender i bilbransjen og hvilke preferanser for bilfinansiering bilkjøpere har. Her presenterer vi de viktigste funnene fra undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av FINN og Schibsted. Vi har snakket med Albert Rushiti, kommersiell analytiker i Schibsted Marketing Services, om forbrukeres preferanser for bilfinansiering.

- I undersøkelsen finner vi at 23 prosent av den norske befolkningen planlegger å anskaffe bil de neste 12 månedene, sier Rushiti. – Selv om vi ser en økning i andelen som planlegger å lease, er kjøp av bil fortsatt den mest foretrukne anskaffelsesformen. 78 prosent sier de skal gjøre dette enten ved kontantkjøp eller opptak av lån. I de fleste bransjer finner vi forskjeller mellom kvinner og menn og i ulike aldersgrupper. Bil- og bilfinansieringsbransjen er intet unntak. Undersøkelsen belyser det vi finner i mange andre undersøkelser relatert til bil, nemlig at det er langt flere menn enn kvinner som kjøper biler.

  • Albert Rushiti

    Albert Rushiti, komersiell analytiker i Schibsted Marketing Services

Logisk sammenheng

- Når det kommer til hvorvidt vi skal ha ny eller brukt bil, ser vi at det i hovedsak er personer fra 50 år og oppover som skal ha nybil. Spesielt menn, forteller Rushiti. - Andelen som skal ha nybil øker med alder, det gjør også beløpet på bilen man ønsker å kjøpe.

Vi ser det som logisk at eldre velger nybil da de er mer ressurssterke, og at bilene de kjøper oftere er dyrere da de i større grad velger nybil. For bruktbiler er det en overrepresentasjon av aldersgruppen 18-29 år og kvinner, selv om det også her er menn som står for den største andelen.

Over halvparten tar opp lån

6 av 10 som planlegger å kjøpe en bil de neste 12 månedene planlegger å finansiere kjøpet med et lån. I undersøkelsen finner vi ingen forskjeller i preferanse for finansiering mellom kjønnene, dog finner vi store forskjeller i alder.

Hele 62 prosent i aldersgruppen over 60 år skal ikke ta opp lån, og ingen annen aldersgruppe er i nærheten av dette. Til sammenligning er det i aldersgruppen 50-59 år kun 30 prosent som sier det samme.

De som velger nybil er også overrepresentert i gruppen som ikke planlegger å ta opp et lån. Dette har en sammenheng med at de som er over 60 år utgjør en stor andel av nybilkjøperne.

De som i stor grad skal ha lån er 30-49 år. De kjøper biler fra 100 000-300 000 kroner, og vurderer både brukt og nybiler i større grad. De som skal ha nyere bruktbiler, altså biler mellom 0-3 år gamle, skal også i større grad ta opp lån.

Selv om over halvparten skal ta opp et lån for å finansiere bilen, er det slett ikke slik at alle velger billån.

Rammelån eller billån?

Hele 28 prosent sier de skal finansiere kjøpet ved å øke boliglånet (rammelån). Også dette er forbundet med alder, for desto eldre aldersgruppen er, desto større andel velger rammelån, og motsatt for billån.

- Det vi også ser er at de som skal ta opp et rammelån som regel skal kjøpe dyrere biler, men finansiere en lavere andel av bilens beløp med lån, forteller analytikeren i Schibsted. - Og nesten 6 av 10 svarer at de vil ta opp lån i banken. Opptak av lån hos forhandler velges i større grad av eldre aldersgrupper.

Hva lånet vil koste oss er viktigst. Hele 72 prosent sier at renten på lånet banken tilbyr er det aller viktigste ved opptak av billån hos bank.

Skal du treffe riktig målgruppe med budskap om finansiering, er Norges største markedsplass en god kanal.

Økt kjøpemodus på FINN

Når vi ser på brukere av FINN bil opp mot befolkningen generelt, er det 70 prosent høyere andel som skal anskaffe bil de neste 12 månedene. Denne målgruppen skal også i større grad kjøpe bil fremfor å lease eller leie.

Ved å kommunisere på FINN bil har man over 51 prosent større sannsynlighet for å treffe på en person som planlegger å ta opp billån hos en bank.