4 viktige tips til studenter som skal leie bolig

4 viktige tips til studenter som skal leie bolig

Klar for å flytte hjemmefra? Da bør du lese dette.

 1. Hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. En kontrakt bør alltid inneholde informasjon om:

  - husleiens størrelse

  - om det skal være depositum

  - eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann

  - hvilke rom leieforholdet omfatter

  - oppsigelsesfrist

 2. Bor man i et kollektiv, bør alle leietakerne underskrive kontrakten. Hvis ikke vil den som har underskrevet stå ansvarlig alene.

 3. Dokumenter eventuelle skader på leiligheten før innflytting. Det kan hindre utleier i å kreve erstatning av deg for skader du ikke er skyld i.

 4. Sørg for at et eventuelt depositum betales inn til en egen depositumskonto i ditt (leietakers navn). Verken du eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

Les mer om dine rettigheter som leietaker hos Forbrukerradet.no

Klare råd fra FINN sine eksperter

Jakten på en perfekt studentbolig kan ofte bli hektisk, og mange ungdommer er usikre på hva de bør gjøre for å unngå problemer i et leieforhold. Tenk deg om før du undertegner, lyder det klare rådet fra produktdirektør på FINN eiendom, Jørgen Hellestveit:

– Veldig mange som skal leie sin første bolig ser mest på annonsert månedsleie når man velger ut boliger man er interessert i. Det er likevel mange andre kostnader som påvirker et boforhold. Et eksempel på dette kan være at beliggenheten på en bolig gjør at du slipper å kjøpe månedskort på bussen. Der kan du fort spare mange hundrelapper i måneden, sier Hellestveit.

– Jeg anbefaler heller ikke å inngå leiekontrakt uten at man selv har sett boligen, eller i det minste fått noen man stoler på til å se den i forkant, sier han.

 • Jørgen Hellestveit

  - DRA PÅ VISNING: Produktdirektør på FINN eiendom, Jørgen Hellestveit, anbefaler ferske studenter å alltid dra på visning, eller få noen man stoler på til å gjøre det, før man underskriver leiekontrakt. Det kan spare deg for mange problemer senere. (Foto: Caroline Roka/FINN)

For å gjøre leieprosessen enklest mulig, har FINN utarbeidet en gratis, digital leiekontrakt i samarbeid med Forbrukerrådet, som sikrer rettighetene både til utleier og til leietaker. Selv om du bare skal dele rom i bofellesskap er det smart å ha kontraktsfestet et leieforhold med hverandre. FINNs digitale kontrakt er enkel å fylle ut og ligger tilgjengelig på boligannonsene, sier Hellestveit.

 • Gratis leiekontrakt

  TILBUD TIL FINN-BRUKERE: I utleieannonsene på FINN får du muligheten til å signere en gratis digital leiekontrakt, som er utviklet i samarbeid med Forbrukerrådet.

Gjør research før du drar på visning

Før du drar på visning kan det være lurt å sjekke ut hva som er vanlig å betale i husleie i de områdene du er interessert i å bo. Ofte kan det være heftig drakamp om attraktive studenthybler og leiligheter. Ifølge Hellestveit kan det derfor være lurt å tilby referanser for å overbevise utleierne at du er den rette leietakeren.

 • Lag gjerne også en CV om deg selv, som utleier kan få. Det gir ekstra trygghet for den som skal leie ut, sier Jørgen Hellestveit i FINN.

På FINN kan du søke å leie innenfor flere boligobjekter. Som hybler, rekkehus, enebolig osv... Hva med å se etter noe spennende å leie under Andre ?