Enkel sjekkliste for selvangivelsen

Enkel sjekkliste for selvangivelsen

Mange går glipp av viktige fradrag og betaler for mye i skatt fordi vi stoler for mye på de ferdigutfylte selvangivelsene. Men skatteetaten har laget en egen sjekkliste for oss for å sikre at flest mulig får de fradragene de bør få.

For veldig mange er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer på en elektronisk selvangivelse.

MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ TO TING

Punkt 1: Husk at du er ansvarlig for at informasjonen er korrekt, selv om den er forhåndsutfylt av skatteetaten! Som oftest er det riktig, men du sitter i saksen hvis det er feil.

Punkt 2: Dette gjelder mange flere: Mange andre går glipp av viktige fradrag og betaler for mye i skatt fordi vi har begynt å stole for mye på de ferdigutfylte selvangivelsene. Man kunne mistenke staten for å spekulere i dette. Det er nok ikke tilfelle. Skatteetaten har nemlig laget en egen sjekkliste for oss for å sikre at flest mulig får de fradragene de bør få.

Sjekklisten finner du på Skatteetaten/Fradragsveileder

Den er ikke komplett, hvis du har en avansert økonomi, men den er ikke så ille heller! Det er absolutt å anbefale å bruke to minutter på å klikke seg gjennom!

Les mer om: