Nei, det er ikke halv skatt i desember!

Nei, det er ikke halv skatt i desember!

Mange snakker om «halv skatt» i desember. Men du slipper ikke unna skatt. Du har faktisk allerede betalt den. Det er skattetrekket i desember som er halvt.

Hvis du etter overskriften er redd for at du ikke får mer penger i desember, så ta det med ro: Du får mer penger enn på en vanlig lønnsutbetaling. Men det er ikke fordi staten er snill og gir deg halv skatt.

Statlig tvangssparing

Nei, grunnen til at det blir mer penger utbetalt i desember er fordi staten har tvangsspart for deg resten av året. I Norge er det slik at skattetrekket på lønn er halvt i desember, og at man slipper skattetrekk på en måned i juni. Men tro ikke at du slipper unna med mindre skatt. Reglene er slik at det trekkes inn mer skatt de andre 10 1/2 månedene i året, slik at staten får sitt.

Historisk begrunnelse

Reglene stammer fra1950-tallet, og hensikten med økt utbetaling i desember var å sørge for at folk hadde penger til jul. Reglene finnes i Lovdata.no

Du kan velge det bort

For noen kan det være lurt å be arbeidsgiver om fullt skattetrekk og få trukket "vanlig" skatt også i desember. Dette kan være aktuelt hvis du har betalt inn for lite skatt gjennom året, og risikerer restskatt når skatteoppgjøret kommer til våren. Dette kan du for eksempel gjøre hvis du har hatt endringer på inntekts- og fradragssiden i 2019 som det ikke har vært tatt hensyn til i skattekortet:

  • Du har mindre fradrag i 2019 enn det som står i skattekortet. Det vil særlig være mindre rentefradrag fordi du har betalt ned gjeld, flyttet til billigere bolig el.
  • Du har mye høyere inntekt i 2019 enn det som står i skattekortet. Tabellkort tar høyde for inntektsendringer, men store endringer fanges ikke så godt opp.

Les mer om:

Restskatt er ikke farlig

Hvis du ikke gjør endringene, kan du ende opp med restskatt. Nå er ikke restskatt farlig i seg selv. Dette er penger du skylder staten, og gjør du opp før 31. mai neste år, slipper du renter. Du må bare passe på at du har penger til å betale med.

Også for stønader

Halv skatt er for de som får lønn. Stønader fra Nav får også halv skatt, men her er systemet litt ulikt: Er du sykmeldt i perioden 1.-15. desember blir det ikke trukket skatt. Er du sykmeldt i perioden 16.-31. desember er det vanlig skattetrekk. Dette er fordi disse stønadene er dagsatser. Sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger beregnes ut fra dagsatser i Navs systemer. Er du hundre prosent sykmeldt i hele perioden betyr det halv skatt i desember.