Studentene ser optimistisk på arbeidsmarkedet

Studentene ser optimistisk på arbeidsmarkedet

Det viser innsikt fra FINNs ferske jobbundersøkelse.

Til tross for at det er de unge som har blitt hardest rammet av arbeidsledigheten som følge av korona, ser mange av studentene optimistisk på fremtidens arbeidsmarked. Det viser innsikt fra FINNs ferske jobbundersøkelse.

I undersøkelsen har FINN intervjuet ulike studenter som er i slutten av sin utdannelse. Samtlige forteller at de ser optimistisk på fremtiden og det å få seg en jobb. De forventer ikke å få fast jobb med en gang, og er i større grad enn tidligere åpne for å takke ja til et vikariat.

Selvtillit på egen kompetanse

Ifølge undersøkelse er arbeidssøkerne mest opptatt av at jobben er sikker, med godt arbeidsmiljø og god lønn.

– Det viktigste for meg er en jobb som er spennende og som jeg vil trives i. Der de har fokus på at du skal utvikle deg og få lære. Men lønn er jo viktig det også, sier Karoline, student ved BI.

FINNs jobbekspert, Christopher Ringvold, forteller at studentene som skal ut i arbeidslivet har god selvtillit på egen kompetanse.

– Studentene vi har snakket med har selvtillit på egen kompetanse, og mange av dem stiller klare krav til arbeidsgiverne. Unge arbeidssøkere i dag leter etter The greater purpose. De forventer at bedriftene skal være opptatt av miljø, bærekraft, likestilling og ta samfunnsansvar, sier han.

 • FINNs jobbekspert Christopher Ringvold mener digital kompetanse og selvledelsen kan bli nøkkelen til fremtidens arbeidsmarked.

Viktig med emosjonell oppfølging

Et annet funn fra undersøkelsen, viser at fremtidens arbeidstakere er mer opptatte av emosjonell oppfølging fra arbeidsgiveren.

– En arbeidsgiver må kunne tilby god opplæring og faglig utvikling på arbeidsplassen, forteller studentene vi har snakket med. I tillegg stiller nyutdannede også høyere krav til ledere og hvordan de skal bli fulgt opp emosjonelt. De som er nye i arbeidslivet i dag ønsker tilbakemeldinger på jobben de gjør i større grad enn tidligere, sier Ringvold.

Han tror dette blir ekstra viktig nå som vi arbeider stadig oftere hjemmefra.

– Selv om hjemmekontor for mange arbeidsgivere har vist seg å være en gunstig løsning både økonomisk og produktivt, viser undersøkelsen vår at studentene ikke er udelt positive til at dette skal bli den nye normalen. Jeg tror derfor arbeidsgivere må være ekstra oppmerksomme på å følge opp de ansatte individuelt i tiden fremover, sier Ringvold.

Ringvolds synspunkt samsvarer bra med studentene som har deltatt i undersøkelsen.

– Det er så mye som blir borte når møter med andre mennesker bare er over nett. Du får ikke det samme forholdet til kollegaer, og du får ikke den samme interaksjonen. Jeg vil gjerne ha en plass å gå til hver dag, sånn at jeg får miljøvariasjoner, sier Ida (27), student ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet.

BI-studenten Hassoon er heller ikke spesielt begeistret for en fremtid med mer hjemmekontor.

– Jeg liker helst å være på kontoret. Jeg vil være 80 prosent kontor og 20 prosent hjemmekontor, sier han.

Dette tenker studentene:

 • Forventningene var høyere før korona

  Stillinger har forsvunnet: Bedriftene tar inn færre/har utsatt oppstart av nyansatte.

 • Tror det er vanskeligere på kort sikt, lettere på lengre sikt ettersom masterutdanning også teller positivt

  Avhenger litt av bransje og det man er utdannet til, og kanskje også livserfaring.

 • Andre faktorer enn korona virker også inn

  Generelt høyere mobilitet gjør arbeidsmarkedet tøffere – flytting og bytting av jobb, noen områder er pressområder.

 • Større press gjør at man utvider søkeradiusen

  Gjelder både aktuelle arbeidsfelt og stillingskategorier, type ansettelsesforhold (vikariater) og sektor (privat/offentlig)

Jobbtrender 2021: Hvilke krav har unge arbeidstagere?

Om undersøkelsen

 • FINN har gjennomført en todelt jobbundersøkelse i januar 2021. Den første delen er den årlige spørreundersøkelsen blant den yrkesaktive delen av befolkningen. Norstat har samlet inn svar fra et utvalg på 1 604 av den yrkesaktive befolkningen i uke 2 og 3 i 2021. Den andre delen består av kvalitative intervjuer gjennomført av Opinion i uke 5 og 6 i 2021. Opinion har intervjuet syv ledere og HR-ledere, seks studenter, en studieveileder og tre arbeidsledige.