Hvilke kvalifikasjoner ser arbeidsgivere etter?

Fersk jobbundersøkelse fra FINN: Dette er kvalifikasjonene arbeidsgiverne ser etter

Se hvilken kompetanse bedriftslederne etterlyser hos dagens arbeidssøkere.

Arbeidsgivere som FINN har intervjuet, forteller at det er viktigere enn noensinne med digital kompetanse i mange stillinger. Dette samsvarer bra med stillingsannonsene som ligger ute på FINN.no, som viser at nettopp digital kompetanse er noe som etterspørres i større og større grad. En kurve som har gått stødig oppover siden 2017.

  • FINNs jobbekspert Christopher Ringvold mener  digital kompetanse og selvledelsen kan bli nøkkelen til fremtidens arbeidsmarked.

FINNs jobbekspert, Christopher Ringvold, forteller at året med hjemmekontor har ført til et naturlig større fokus på dette.

– Det siste året har de aller fleste av oss samarbeidet digitalt, enten vi liker det eller ei. Da blir det også veldig tydelig hvor viktig det er at hver og en innehar digital kompetanse, nå som vi ikke lenger kan løpe til nærmeste kollega for å be om hjelp, sier han.

Personlige egenskaper blir stadig viktigere

Undersøkelsen avdekker også at arbeidsgiverne er mer opptatt av personlige egenskaper, fremfor faglig styrke. I tillegg settes kvaliteter som selvledelse og engasjement høyt.

– HR-ledere vi har snakket med forteller at det i dagens arbeidsliv er viktig med kompetanse på flere fagfelt, og det er en stor fordel for bedrifter å ha ansatte med krysskompetanse. I tillegg er selvledelse noe de fleste av lederne i vår undersøkelse etterlyser. Dette er viktigere enn noensinne nå som svært mange jobber hjemmefra, kanskje med mindre oppfølging fra ledere enn normalt. Du må kunne strukturere din egen jobbhverdag og jobbe selvstendig i større grad. Vi ser med andre ord at personlige egenskaper er vel så viktig som faglig kunnskap, sier Ringvold.

For arbeidssøkere med liten eller ingen relevant erfaring, vektlegger arbeidsgiver grad av aktiviteter og engasjement utenom studier. Noe som viser at studentene er engasjerte og interesserte medlemmer av samfunnet, kan ifølge lederne veie opp for manglende yrkeserfaring. At du kan vise til tidligere jobber og at du har jobbet ved siden av studiene, er også en fordel.

Godt arbeidsmiljø er viktigere enn lønn

På spørsmålet om hva som er den viktigste faktoren til at dagens arbeidstakere valgte jobben de har i dag, kom godt arbeidsmiljø på 2. plass. Kun slått av samsvar mellom kompetanse og stillingen. Faktorer som frihet, kort reisevei, bedre lønn og fleksibel arbeidstid er mindre viktig.

– Dette året har lært oss alle verdien av å være en del av et godt arbeidsmiljø. Både med tanke på at mange har måttet stå gjennom tøffe tak sammen, men ikke minst med tanke på den sosiale biten som nå har vært sterkt redusert, sier Ringvold.

JOBBTRENDER 2021: Selvledelse er nøkkelen

Om undersøkelsen

  • FINN har gjennomført en todelt jobbundersøkelse i januar 2021.Den første delen er den årlige spørreundersøkelsen blant den yrkesaktive delen av befolkningen. Norstat har samlet inn svar fra et utvalg på 1 604 av den yrkesaktive befolkningen i uke 2 og 3 i 2021.Den andre delen består av kvalitative intervjuer gjennomført av Opinion i uke 5 og 6 i 2021. Opinion har intervjuet syv ledere og HR-ledere, seks studenter, en studieveileder og tre arbeidsledige.