Jørgen Hellestveit, produktdirektør i FINN eiendom

Økt interesse for boliger gir vekst for bank- og forsikringstorget på FINN

Interessen for boligannonser på FINN gir flere leads til finanspartnerne våre. Første uken i mai var det 20 prosent flere klikk på tilbud om lån og forsikring i boligannonsene.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal av 2020. Tallene for FINN totalt viste solide resultater med ni prosent flere annonsebesøk enn første kvartal i fjor og 16 prosent vekst i april. I tillegg kunne man rapportere om positiv utvikling i annonsepublisering, med 15 prosent vekst i første kvartal, og 25 prosent vekst i april, sammenlignet med samme periode i fjor.

Stor interesse blant boligkjøpere

- Vi ser en svært god vekst i trafikken på boligannonsene. I forhold til april 2019 har det vært 18 prosent flere besøk på annonsene i april i år, noe som indikerer en stor interesse blant norske boligkjøpere, sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør i FINN eiendom.

Han sier videre at det spesielt er “Bolig til salgs” og “Bolig til leie” som bidrar til den høye veksten. Fritidsmarkedet er, ikke overraskende, påvirket av restriksjonene til hytteopphold i perioden vi nå har lagt bak oss.

- Ser vi på antall publiserte annonser, har vi en nedgang på 12 prosent i mars og 10 prosent i april. I uke 17 så vi en forbedring, da nedgangen var på “kun” 5 prosent.

  • Nye publiserte annonser på FINN eiendom første kvartal og april 2020

- Når trafikken på FINN eiendom øker og antall boligannonser går ned, vil dette bidra til at hver enkelt annonse får mer effekt. Det er tydelig at de 2,3 millionene nordmenn som besøker boligannonser på FINN hvert år, fortsatt er nysgjerrige på markedet, men situasjonen har nok skapt en del usikkerhet.

  • Trafikk til boligannonser på FINN eiendom første kvartal og april 2020

For bank- og forsikringstorgene på FINN har den økende interessen for boligannonser gitt god vekst også for partnerne.

- Den gode trenden vi så i slutten av april fortsetter inn i mai, og i slutten av april var vi opp på samme nivå som i 2019, forteller Eirik Håstein, produktdirektør for bank- og forsikringstorgene på FINN. - Sterk vekst i interessen for boligannonsene igjen gir også gode leads til våre partnere. For uke 19 ser vi en økning på 20 prosent i klikk ut til våre finanspartnere, sammenlignet med samme uke i 2019.

Økning i boligannonser etter påske

Antall nye annonsepubliseringer på kategorien “Bolig til salgs” er hittil i år ned med 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Isolert sett for første kvartal var nedgangen på 4 prosent, og for april var den på 3 prosent. Fra midten av mars til midten av april (uke 12-14) så vi et markant fall i antall nye annonsepubliseringer, men dette har tatt seg mer opp igjen siden påsken.

- Vi ser en økning i annonser som blir tatt av markedet og publisert på nytt. Disse annonsene hadde en oppgang på 10 prosent i april, sier Hellestveit.

Når det gjelder besøk på annonser under “Bolig til salgs” har vi en trafikkvekst på 5,1 prosent i første kvartal, og 22,4 prosent økning i april. Vi pleier også å se på trafikken på disse annonsene i løpet av de første syv dagene etter publisering. Det er da mesteparten av trafikken kommer, på grunn av plassering øverst i søkeresultatet og at annonsen går ut som e-postvarsling. Da kan vi sammenligne annonsetrafikken på samme grunnlag.

For annonser på “Bolig til salgs” er det en økning på 12 prosent i april mot samme måned i fjor, når vi måler trafikken de første syv dagene. Annonser for boliger i Rogaland skiller seg ut med 25 prosent trafikkvekst, mens Troms og Finnmark er de eneste områdene med nedgang (6 prosent). Boliger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har hatt 13 prosent mer trafikk, og det gir en marginal økt interesse for å bo i disse byene enn ellers i landet.

Drømmen om småbruk i kraftig vekst

Hvis vi deler annonsene inn i prisantydning, ser vi at interessen for boliger i høyere prisklasser har hatt mest økning i april. Disse tallene representerer nok også at mange bruker tid på FINN eiendom for å bli inspirert og drømme seg bort i disse dager.

En annen trend som kan bekrefte dette er at annonser for småbruk og gårdsbruk har en økning på hele 38 prosent i april!

  • Økning i trafikk til annonser på FINN fordelt etter prisantydning

- Vi så et markant fall i antall solgte boliger i uke 12-15, men er nå tilbake på nivå med ukene før 12. mars. Det er særlig sterkt med 1811 solgte boliger i uke 18 som inkluderte 1. mai, forklarer produktdirektøren.

Høy interesse for fritidsboliger tross lavt tilbud

Hytteforbudet som gjaldt inntil 20. april, har påvirket markedet for fritidsboliger kraftig. Antall nye annonsepubliseringer falt med 36,6 prosent i mars, og hele 60,5 prosent i april. Det gir en nedgang på 22,6 prosent hittil i 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikken på annonser for fritidsboliger hadde også en nedgang. I første kvartal var nedgangen på 2,8 prosent og 5,8 prosent i april.

- Det legges ut færre fritidsboliger, men antall besøk holder seg relativt stabilt og ligger nesten på nivå med fjoråret. Dette gir da en økning i gjennonsnittlig antall annonsebesøk, sett opp mot antall publiserte annonser, avslutter Hellestveit.