PØS nyhetsbrev 9

Hils på vår nye forretningsutvikler!

Med sin ekspertise og erfaring innen bank og forsikring, vil vår nye forretningsutvikler gjøre FINN personlig økonomi langt bedre rustet til å forstå og hjelpe både brukere og partnere.

1. mars fikk vi et nytt tilskudd på produktteamet til FINN personlig økonomi. Hils på Lars Nistad, vår nye forretningsutvikler!

Lars bor på Bekkestua i Bærum, men kommer opprinnelig fra innlandet – nærmere bestemt Gjøvik. Han har en mastergrad fra BI innen økonomi og markedsføring, arbeidserfaring fra både konsulentbransjen og retail, samt bank og forsikring. De siste ni årene har Lars jobbet med forretningsutvikling i Storebrand, og sitter derfor på lang og bred erfaring innen bank, sparing og forsikring!

– Hva skal du gjøre hos FINN?

– Jeg skal jobbe som forretningsutvikler på BFFT- og produktteamet til FINN personlig økonomi! Akkurat nå er jeg helt ny, så det er litt vanskelig å si noe om påvirkningen jeg kommer til å ha, men jeg skal være med og sørge for at FINN utvikler produkter som hjelper våre partnere med å styrke sin forretning, sier Lars.

Lars har erfaring fra både partnersiden og fra "innsiden" av produkter og interne strukturer – erfaring han tenker er svært nyttig å ha med seg i arbeidet hos FINN personlig økonomi. Han tror også at en bakgrunn som skiller seg litt ut fra de øvrige i teamet er veldig positivt, og at variert erfaring og kunnskap styrker sluttresultatet.

– Det gjør at jeg kan bidra bra inn i teamet fremover med produkt- og bransjekunnskap. Jeg har også med meg erfaring rundt produkt- og tjenesteutvikling fra bank og forsikring som jeg tror vil være nyttig både inn mot videreutvikling internt, men også i samarbeidsprosjekter med partnere.

Det første Lars skal kaste seg inn i, er å jobbe frem løsninger som gjør både kjøper og selger tryggere i smidig bilhandel, ved hjelp av produkter fra våre partnere.

  • Lars Nistad, ny forretningsutvikler på FINN personlig økonomi

    Lars Nistad, ny forretningsutvikler på FINN personlig økonomi

En god ressurs for å redusere avstand mellom FINN og partnere

Tom Ellingsen, leder for forretningsområdet Personlig økonomi, gleder seg stort til å få Lars på plass i teamet.

– Med sin ekspertise og erfaring innen bank og forsikring, vil Lars gjøre oss langt bedre rustet til å virkelig forstå både brukere og partnere, og hvordan vi kan lage løsninger for deres behov. Å ha en forretningsutvikler som kjenner "the ins and outs" på andre siden av bordet vil redusere avstanden mellom oss og partnerne våre, sier Ellingsen.

I tillegg er dette et forretningsområde det i økende grad knytter seg mange juridiske vurderinger til. Dette spillerommet kjenner Lars helt ut i fingerspissene, poengterer Ellingsen.

– Sist, men ikke minst, er han en veldig fin fyr som både vi i FINN og partnerne våre kommer til å få mye glede av!

  • Tom Ellingsen, leder for forretningsområdet Personlig økonomi

    Tom Ellingsen, leder for forretningsområdet Personlig økonomi

– Hvorfor valgte du å takke ja til jobben hos FINN personlig økonomi?

– Reisen FINN har vært på så langt, og hvordan veien videre mot fremtidens markedsplass ser ut, er spennende å være med på, sier Lars.

Han mener at å skape gode tjenester i samarbeid med partnere er helt nødvendig for å bli noe mer enn bare en oppslagstavle.

– Sett utenfra, virker FINN også som et gjennomgående bra sted, noe jeg har fått bekreftet gjennom de første dagene.

Grunnene til at han valgte å gå inn i bank- og forsikringsbransjen, er mange. De fleste forbrukere synes kanskje at bank, forsikring og pensjon kan virke tørt, men Lars synes dette er produkter som er høyst nyttige og gir en reell kundeverdi.

– Det er en massiv utfordring. Samtidig gjør det det veldig interessant, og det føles meningsfullt å jobbe i og med en bransje som har større påvirkning enn mange kanskje er klar over. Produkter og tjenester er nå nødt til å tilpasse seg en overgang fra "push" til "pull" – kundeaspektet har blitt mye viktigere, og det å sette kunden først. Det er gøy å se, sier Lars.

Vil skape verdi for alle involverte

– Hva er det viktigste du tar med deg fra Storebrand og karrieren så langt?

– I form av arbeidssett, tar jeg med meg nytten av det å jobbe tverrfunksjonelt i autonome team, sier Lars.

Gjennom ni år har han mye erfaring fra hvordan bransjen tenker og prioriterer, og ikke minst kunnskap om hvordan produktene er bygget opp. Dette tror han også er viktig å ta med seg, både for FINN og for partnere.

– Det å tenke verdi for alle involverte og å fokusere på felles nytte tror jeg blir viktig, avslutter han.