Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør og kommentator i E24. Foto: Hallgeir Vågenes
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør og kommentator i E24. Foto: Hallgeir Vågenes

Annonserer du på E24? Dette er leserne deres opptatt av nå

For annonsører vil det som regel være en fordel å kjenne til hva leserne i en kanal er opptatt av, for å lage treffende budskap til målgruppen. Torbjørn Røe Isaksen i E24 tok seg tid til å fortelle oss litt mer om hva som påvirker nyhetsbildet og forbrukerne i dag.

E24 har etablert seg som en effektiv kanal for merkevarekampanjer for Schibsteds mange kunder innen bank og forsikring. Tidligere minister, Torbjørn Røe Isaksen, startet nylig i rollen som samfunnsredaktør og kommentator i E24. Vi tok en prat med ham for å få et innblikk i hvordan økonomien påvirkes av bærekraft og det grønne skiftet.

Holder ikke å bare ha bærekraft som slagord

– Bærekraft har gått fra å være noe man føler man må ha en brosjyre på, til å bli noe alle bedrifter må å ha en strategi for. Det handler om både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Dette er høyt på dagsorden, for eksempel gjennom EUs Green Deal, sier Røe Isaksen.

– Bærekraft treffer en rekke områder, fra å ha et ryddig forhold til sine ansatte, til hvilke underleverandører man bruker. Vi har bare sett begynnelsen av hvordan bærekraft vil påvirke næringslivet.

Han forteller videre at det også har skjedd en stor økning i forbrukernes bevissthet rundt bærekraft, og at vi blir mer opptatt av at varer og tjenester skal være bærekraftige. Bedriftene må forberede seg på langt mer kritiske spørsmål knyttet til dette – det holder ikke å bare ha bærekraft som slagord, man må vise det.

Samtidig tror han også vi vil se flere og mer støyende politiske debatter om saker knyttet til bærekraft.

– Mye kommer for eksempel til å bli dyrere med det grønne skiftet, blant annet bensin som vi ser allerede nå. Dette er bra i et klimaperspektiv, men de som er avhengige av å bruke bil, jubler neppe. Det grønne skiftet kan også påvirke prisene på forsikring fordi vi får stadig mer ekstremvær.

Han mener politikerne må tenke over hvordan de skal få folk med på det grønne skiftet.

– Det må nok også bedrifter gjøre. Hvis folk føler at alt bare blir dyrere, kan det gi motstand i stedet for fornyelse.

Klimaendringer påvirker banker og forsikringsselskaper

– Vi har i mange år sett at sentrale deler av næringslivet tar klima alvorlig, ikke bare fordi man er opptatt av det som menneske, men også fordi det er nødvendig for forretningen. Her er forsikringsbransjen et godt eksempel, for klimaendringer vil føre til mer ekstremvær som forårsaker flere ulykker og større skader, og økt behov for forsikring, påpeker Røe Isaksen.

Han viser også til politiske tiltak i Europa, som Green Deal, og hvordan disse vil påvirke også norske bedrifter. I tillegg har EU innført et klassifiseringssystem – en såkalt taksonomi – som skal oppfordre til flere grønne investeringer.

– Dette vil også berøre norske banker og forsikringsselskaper som skal være gode partnere for bedrifter som skal omstille seg.

Røe Isaksen forteller at dagens nyhetsbilde er preget av det grønne skiftet, og at EUs nye klimapolitikk påvirker norske virksomheter. Man ser mer positive holdninger knyttet til mulighetene man får med det grønne skiftet.

– Norge er godt stilt og kan utvikle produkter og tjenester som vi kan selge til resten av verden, og bidra til å få ned klimautslippene. Eksempelvis har vi en vital skipsnæring i Norge, med verdensledende verft, som kan produsere skip med lave eller nullutslipp.

– Langt unna at folk slutter å kjøpe bil

På spørsmål om hvordan bildeling påvirker behovet for bil, svarer Røe Isaksen at endringene kan komme veldig brått og folks vaner kan endre seg raskere enn vi tror. Han trekker frem bilparken i Norge som et godt eksempel: Vi har et gunstig avgiftsnivå for elbiler og en stor fornying av bilparken, men mange spør seg kanskje om det å investere i bil er bortkastet når bilabonnement og -deling stadig blir mer tilgjengelig.

– Dette er spørsmål vi ikke stilte oss for ti år siden. Jeg gjetter at dette er en tjeneste som flere og flere vil benytte seg av, men vi er langt unna at folk slutter å kjøpe bil, tror jeg.

Ønsker du å høre mer om deres annonsemuligheter på E24? Snakk med din kundekontakt hos FINN personlig økonomi eller i Schibsted.